ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 29 kwiecień 2022 21:27

Projekt edukacyjny "Chcę się komunikować"

Napisane przez Kinga Bergiel

W ramach projektu Chce się komunikować w miesiącu marcu odwiedziliśmy miejsca kultury tj. muzeum, operę, teatr, wystawę obrazów.

W miesiącu kwietniu sklep zoologiczny. Chłopcy za pomocą symboli PCS używali zwrotów grzecznościowych oraz komunikowali się ze sprzedawcą. Cel osiągnięty- zakupiliśmy pokarm dla naszych szkolnych rybek.