ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 13 maj 2022 21:17

XI Integracyjna Olimpijka „Wesoło i zdrowo bawimy się na sportowo”

Napisane przez Edyta Jabłonowska

     Dnia 13.05.2022 r. Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku przy ul. Rzemieślniczej 12/3 była organizatorem XI Integracyjnej Olimpijki „Wesoło i zdrowo bawimy się na sportowo”.

     Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, tworzenie atmosfery współdziałania w zespole, przestrzeganie zasad fair - play, kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa, wdrażanie do przestrzegania przepisów gier i zabaw ruchowych, poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego, integracja dzieci.

     Zawodnicy startowali w konkurencjach tj.: „Kto pierwszy”, „Tunel”, Bieg z pałeczką sztafetową, Ślizgi na kocyku, „Sadzenie ziemniaków”, Czworakowanie

     Rywalizacja przebiegała w sześciu grupach szkolnych. W ogólnej klasyfikacji drużyna Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku zdobyła III m-ce.

Gratulujemy!