ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Anna Małgorzata Samborska

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 25 maj 2022 00:05

"Las to luksus ludzi świadomych jego potęgi"

Napisane przez Alicja Olech

Dnia 19.05.2022r. w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli odbyło się szkolenie pt. " Terapia lasem" w formie warsztatów na terenie lasu Antoniuk. W części teoretycznej uczestnicy dowiedzieli się jak środowisko leśne wpływa na lepsze funkcjonowanie psychiki i ciała człowieka oraz poznali techniki terapeutyczne stosowane z wykorzystaniem środowiska leśnego. Druga część spotkania miała charakter praktyczny. Każdy mógł doświadczyć na sobie kąpieli leśnej- Shinrin Yoku, terapii lasem, cieszącej się coraz większą popularnością na świecie. Warsztaty były I częścią cyklu szkoleń dla nauczycieli propagujących jak najszersze korzystanie z dobrodziejstw lasu.