ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 12:39

Lekcja otwarta "Szukamy wiosny"

Napisane przez Iwona Ropiak, Justyna Trochimczuk

27.05.2022 r. odbyła się lekcja otwarta w ramach udziału naszej szkoły w ogólnopolskim programie Aktywna Tablica. Zajęcia pt. „Szukamy wiosny” były zorganizowane w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy, naszą partnerską szkołą jest Niepubliczna Szkoła Specjalna „Jasny Cel”. Lekcję z przedmiotu zajęcia rozwijające komunikowanie się poprowadziły p. Iwona Ropiak i p. Justyna Trochimczuk. Przygotowane zostały autorskie materiały wykorzystujące nowoczesne technologie w edukacji – książka do czytania uczestniczącego w formie prezentacji multimedialnej oraz interaktywne gry edukacyjne, które były prezentowane na tablicy multimedialnej. Głównym celem lekcji był rozwój sfery komunikacyjnej u uczniów, poprzez zastosowanie atrakcyjnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. Przygotowane materiały uatrakcyjniły zajęcia, uczniowie wykazali się zaangażowaniem podczas wykonywania proponowanych zadań interaktywnych. Na zakończenie każdy z uczniów miał możliwość wyrażenia opinii na temat zajęć w formie ankiety online. Wszyscy przyznali najwyższe oceny w postaci emotikonów.

Zapraszamy do wspólnej nauki poprzez zabawę (link do scenariusza z lekcji otwartej wraz z interaktywnymi grami i książeczką do czytania uczestniczącego)-----> scenariusz do pobrania