ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 13:07

Czytanie uczestniczące w formie interaktywnej

Napisane przez Iwona Ropiak, Justyna Trochimczuk

 

W naszej Placówce wykorzystujemy czytanie uczestniczące jako jedną z form terapii komunikacji. Dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się chętnie uczestniczą w takiego typu aktywnościach, łączących naukę i zabawę. 

Korzyści płynące z czytania uczestniczącego:

1. Budowanie motywacji do nauki czytania.

2. Budowanie wspólnego pola uwagi.

3. Rozwijanie słownictwa i wzbogacanie wiedzy.

4. Stworzenie możliwości do posługiwania się symbolami wykorzystywanymi w komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

5. Budowanie poczucia sprawstwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

i wiele innych...

 

Zachęcamy do wspólnego czytania uczestniczącego w formie online. Pod linkiem książeczka pt. „Szukamy wiosny”, bedąca autorskim opracowaniem p. Iwony Ropiak i p. Justyny Trochimczuk.

https://docs.google.com/presentation/d/1crcWqD3qcdHnKJz4ova0P_wGiLb8YoF_/edit#slide=id.p1