ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 23 czerwiec 2022 16:33

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Napisane przez admin

Serdecznie zapraszamy

na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022,

które odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godz. 9.30