ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 23 czerwiec 2022 22:20

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne Prace Plastyczne"

Napisane przez Edyta Ożarowska

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczy w Białymstoku został zgłoszony do udziału w MPEKPP przez panią Edytę Ożarowską. Organizatorem i autorem projektu była autorka bloga KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Koordynatorem realizacji projektu w ZPSW była pani Edyta Ożarowska we współpracy z Panią Ewą Fiedorczuk. Zajęcia projektowe odbywały się w ramach zajęć świetlicowych i zajęć rozwijających kreatywność.

Warunkiem udziału w projekcie było zrealizowanie minimum 9 zadań.

Każde zadanie projektowe polegało na tym, że minimum raz w miesiącu (od września do maja) nauczyciel wybierał jeden konkretny pomysł z bloga KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE i realizował z wychowankami inspirowane nim zajęcia plastyczne.

Podczas realizacji projektu skupialiśmy się głównie na zapewnieniu dzieciom spokoju, bezpieczeństwa i akceptacji, optymalnej ilości czasu, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, wprowadzeniu w temat, inspiracji, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na efektach końcowych. Stosowaliśmy w praktyce recykling plastyczny i kształtowaliśmy postawy proekologiczne.

Udział w projekcie pozwolił nam na wzbogacenie naszego warsztatu pracy, stał się inspiracją do wykonywania prac technikami dotąd nieznanymi. Z zaangażowaniem podeszliśmy do realizacji projektu i w dalszym ciągu będziemy się inspirować blogiem. Organizatorzy z zaangażowaniem podeszli do przygotowania projektu. Mnóstwo inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą na każdą porę roku.

Podsumowanie udziału w projekcie w postaci wybranych prac wykonywanych w ciągu roku zostało umieszczone na wystawie w świetlicy szkolnej.