ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 23 czerwiec 2022 13:06

Innowacja pedagogiczna "Magiczny świat polskich legend"

Napisane przez Iwona Ropiak

W roku szkolnym 2021/2022 w czterech klasach naszej Szkoły prowadzona była innowacja pedagogiczna „Magiczny świat polskich legend”. Uczniowie poznali 9 legend w formie przystępnych, krótkich tekstów podzielonych na fragmenty. Do każdego fragmentu sporządzone było pytanie w formie pasków zdaniowych z symboli PCS, a do nich odpowiedzi, również w formie pasków zdaniowych. Dzięki takim działaniom nie znający pisma uczniowie mieli możliwość „odczytywać” odpowiedzi oraz lepiej rozumieć pytania do tekstu. W naszych założeniach udział w innowacji służył rozwijaniu rozumienia mowy, pamięci słuchowej, koncentracji uwagi oraz umiejętności komunikacyjnych. Dawał także możliwość poznawania głównych miast Polski, krain geograficznych oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski. Wszyscy uczestnicy z dużym zainteresowaniem brali udział w zajęciach, zabierając następnie swoje własne książeczki do domu.

Osoby prowadzące: Elżbieta Oksiejczuk-Prusak, Iwona Ropiak