ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 25 październik 2014 00:53

Główna nagroda!

Napisane przez Jerzy Kruszewski

W XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Złota Nutka" główną nagrodę tzw. "Złotą Nutkę" wyśpiewała Patrycja Tarasiewicz z Zespołu Szkół nr 12 w Białymstoku (klasa Pani Teresy Nowik ).Konkurs odbył się 23 października 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach. Uczennicę przygotował Jerzy Kruszewski. W załączeniu kilka fotek z Festiwalu.