ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

Nasza historia

Napisane przez Bożena Dąbrowska

Klub sportowy „Delfin” Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie działa przy naszej szkole od roku 1993.

Zarząd tworzą:

  • Edyta Zajkowska- przewodnicząca,
  • Dorota Zaniewska – skarbnik,
  • Joanna Jurgiel –członek.

Początki przyjaźni naszych uczniów z ruchem Olimpiad Specjalnych sięgają roku 1991. Wówczas to 4 naszych uczniów wzięło udział w III Ogólnopolskiej Letniej Olimpiadzie Specjalnej w Warszawie przywożąc dwa złote medale. W roku 1992 uczeń Kazimierz Wiśniewski reprezentował Polskę na Europejskim Mitingi Lekkoatletycznym w Belgii . W 1992 r. 4 zawodników z naszego województwa brało udział w II Ogólnopolskich Zimowych O.S. w Bydgoszczy.

W roku 1993 z inicjatywy między innymi nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły powołano Stowarzyszenie Sportowe dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Olimpiady Specjalne oddział w Białymstoku, które do roku 1995 działało przy Stowarzyszeniu Sportowym „Start”. To dało początki ruchowi Olimpiad Specjalnych na Podlasiu.

Jesteśmy prekursorami organizacji zawodów i całorocznych treningów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z różnych dyscyplin sportu : lekkiej atletyki, pływania, łyżwiarstwa, rolkarstwa, gimnastyki artystycznej, tenisie stołowym. Nasi zawodnicy reprezentowali Podlasie na ogólnopolskich letnich i zimowych olimpiadach, mitingach regionalnych w konkurencjach indywidualnych.

Obecnie w naszej sekcji zawodnicy przygotowują sie do zawodów z lekkiej atletyki, pływania, łyżwiarstwa, rolkarstwa, narciarstwa biegowego, bocce, MATP.

Dzięki ścisłej i systematycznej współpracy:

  • Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w całorocznych zajęciach na basenie, lodowisku oraz hipoterapii.
  • Uczniowie biorą udział w zawodach sportowych,
  • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w obozach sportowo-rehabilitacyjnych,
  • Nauczyciele biorą udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,
  • Szkoła doposażona jest w sprzęt sportowy.

Więcej informacji:

www.olimpiadyspecjalne.pl

www.podlaskie.olimpiadyspecjalne.pl