ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 26 wrzesień 2020 13:32

Ogłoszenie o przetargu na zakup autobusu

Napisane przez
 
 
                                 
                    Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
                     pn.: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na
                       potrzeby 
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku
                                                                                                termin składania ofert:
                                                                                     7 października 2020 r. do godz. 09:55
                                                                                                            12 października 2020 r. do godz. 09:55
                                                                                                            14 października 2020 r. do godz. 09:55 
                                                                                                                                                                        10:55
 
 
załączniki: 
 

 

Data ogłoszenia: 29.09.2020r