ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 25 maj 2022 00:05

"Las to luksus ludzi świadomych jego potęgi"

Napisane przez

Dnia 19.05.2022r. w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli odbyło się szkolenie pt. " Terapia lasem" w formie warsztatów na terenie lasu Antoniuk. W części teoretycznej uczestnicy dowiedzieli się jak środowisko leśne wpływa na lepsze funkcjonowanie psychiki i ciała człowieka oraz poznali techniki terapeutyczne stosowane z wykorzystaniem środowiska leśnego. Druga część spotkania miała charakter praktyczny. Każdy mógł doświadczyć na sobie kąpieli leśnej- Shinrin Yoku, terapii lasem, cieszącej się coraz większą popularnością na świecie. Warsztaty były I częścią cyklu szkoleń dla nauczycieli propagujących jak najszersze korzystanie z dobrodziejstw lasu.

poniedziałek, 23 maj 2022 22:58

Zwiedzanie Supraśla

Napisane przez

19.05.2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Supraśla. Atrakcje podczas zwiedzania zapewnili nam studenci turystyki i rekreacji z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w ramach wydarzenia „Perły BOF Supraśl Oczami Małego Odkrywcy”. Zwiedzanie kolejnych obiektów poprzedzały zadania w formie zagadek, rebusów itp. Uczniowie świetnie sobie poradzili z tymi wyzwaniami. Dzieci zwiedziły: Dom Tkacza, Teatr Wierszalin, Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu, Muzeum Ikon oraz klasztor męski w Supraślu. Ostatnim zadaniem do wykonania było odnalezienie skarbu zgodnie ze wskazówkami na mapie. Wycieczkę zakończyliśmy poczęstunkiem przygotowanym przez studentów.

Dnia 18.05.2022 r. w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach odbyła się X Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jesteśmy razem”.

     W imprezie udział wzięli podopieczni placówek kształcenia specjalnego z województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

     Celem spotkania było upowszechnianie sportu wśród uczniów, kształtowanie aktywności ruchowej niezbędnej w działalności człowieka, kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym, kształtowanie psychomotoryki przez naturalne formy ruchu, wyrabianie zamiłowania do aktywnych form spędzania wolnego czasu, nawiązywanie przyjaźni, wdrażanie do zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

     Zmagania sportowe rozpoczął Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Temu szczególnemu przedsięwzięciu towarzyszyły pozytywne przeżycia, wspaniała zabawa i współzawodnictwo z zachowaniem zasad fair play. Tego dnia wszyscy zawodnicy zostali zwycięzcami.

Organizatorzy Spartakiady:

- Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Siemiatyczach

Patronat nad imprezą objęli:

- Starosta Siemiatycki

Patronat medialny nad imprezą objęli:

- Kurier Podlaski Głos Siemiatycz

- Katolickie Radio Podlasie

- Regionalny Portal Informacyjny Podlasie 24

Strona 3 z 87