ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 14 kwiecień 2022 12:56

Laboratoria Przyszłości

Napisane przez

 

 Szkoła bierze udział w Rządowym Programie 

 

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły,
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

I Komunikat - zrealizowaliśmy 60% środków na zakup sprzetu do nastepujących zajęć - laboratoria:

1. Laboratorium fotograficzne 

- aparat fotograficzny,  oświetlenie do realizacji nagrań, statyw z akcesoriami

- gimbal, mikroport, mikrofon kierunkowy

2. Laboratorium gospodarstwa domowego:

- lodówka, blender, robot kuchenny, zestaw sztućców, zastawa stołowa, zestaw noży

- zestaw desek do krojenia, sito druszlak, stolnica, miski

3 Laboratorium kreatywności:

 - mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacja pogodowa

- drukarka 3d, dyktafon,

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany na zajęciach rozwijających kreatywność.

II Komunikat - zrealizowalismy pozostałe 40 % środków na zakup sprzętu do zajęć.

Zakupilismy zewnętrzną stację pogody oraz laptop do drukarki 3d.

 

 

czwartek, 27 styczeń 2022 21:29

Szkolny program edukacyjny " Chcę się komunikować".

Napisane przez

Od września 2021 r. w jednej z klas naszej Szkoły jest realizowany program edukacyjny „Chcę się komunikować”. Wiemy, iż wyposażenie osób niemówiących w odpowiednie narzędzia do komunikacji i nauka posługiwania się nimi pozwala na poprawę jakości funkcjonowania w społeczeństwie. Taki jest też cel naszego programu. Zajęcia, do których wykorzystujemy elementy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz założenia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), polegają na wspólnych wyjściach do miejsc użytku publicznego (księgarnie, sklepy wielobranżowe, miejsca kultu religijnego i wiele innych). Dzięki swoim komunikatorom uczniowie mają możliwość komentowania tego co widzą, poznawania nowych symboli, również dokonywania zakupów. Wyjścia poprzedzone są wprowadzaniem nowych pojęć powiązanych tematycznie z odwiedzanymi miejscami, a także zasad zachowania się w miejscach publicznych.

Kinga Bergiel

Iwona Ropiak

piątek, 05 marzec 2021 19:34

Innowacja „Smacznie, zdrowo, kolorowo”

Napisane przez

 

W naszej placówce realizowany jest innowacyjny program „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Uczestniczy w nim kilkuosobowa grupa uczniów z klas V-VIII w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Celem nadrzędnym jestkształtowanie postaw prozdrowotnych podczas zajęć praktycznych.Uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów AGD, uczą się nakrywania do stołu, poznają i utrwalają zasady zachowania się przy stole, doskonalą umiejętność posługiwania się nożem i widelcem. Ponadto uczą się gotowania prostych potraw według instrukcji słownej i obrazkowej, wdrażają się do czynności porządkowych, kształtują postawę proekologiczną podczas segregacji odpadów. Udział w zajęciach korzystnie wpływa na doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonali zmysł smaku i zapachu, wzmacnia poczucie własnej wartości i rozwija sferę poznawczą uczniów. Zapraszamy do galerii zdjęć.

środa, 03 marzec 2021 11:24

Z kulturą mi do twarzy - projekt

Napisane przez

Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

W naszej szkole realizowany jest projekt „Z kulturą mi do twarzy”. Projektem objęci są wszyscy uczniowie uczęszczający do naszej placówki oraz uczniowie DPS.

W ramach projektu organizowane są zajęcia muzyczne na których uczniowie zapoznają się z instrumentami muzycznymi, pracą muzyków w filharmonii i operze.

Poznają najważniejsze dzieła muzyczne i operowe.

Przeprowadzane są również zajęcia zapoznające uczniów ze sztukami plastycznymi, najważniejszymi obrazami, rzeźbami wielkich mistrzów.

Uczniowie w ramach zajęć: „Wielcy projektanci” tworzą własne budowle nawiązujące do dzieł wielkich mistrzów

Zapoznają się również z funkcjonowaniem instytucji kultury, poznają lokalne miejsca pamięci.

Projekt jest realizowany od września 2020 do maja 2021

Koordynatorem projektu w DPS jest Pani Małgorzata Tenderenda a w Szkole Podstawowej Pani Magdalena Klimaszewska-Prokop

PLAKAT

środa, 03 marzec 2021 08:52

Kolorowe dźwięki - projekt

Napisane przez

          W naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny oparty o Metodę Kolorowych Dźwięków.

Metoda kolorowych dźwięków to innowacyjna, autorska, przełomowa i sprawdzona metoda nauki utworów muzycznych na podstawie kolorowych i różnorodnych figur geometrycznych.

Pomaga ona dziecku rozwijać kreatywność, logiczne myślenie, jest pomocna przy nauce gry na pianinie dla dzieci, dla których nauka nut jest za trudna.

Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów dzieci rozpoczynają swą przygodę z nauką muzyki

Kolory i kształty zachęcają dzieci a motywacja do nauki dodatkowo jest wzmacniana przez realnie szybkie efekty-po pierwszej lekcji dziecko samodzielnie potrafi zagrać utwór

Metoda rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz wzmacnia umiejętność rozróżniania i dopasowywania tych samych figur geometrycznych,

dziecko nie musi znać nut a dzięki tej metodzie może zagrać utwór muzyczny.

Zapis nutowy wzbogacony jest o system znaków nad pięciolinią a rytm i tempo odzwierciedlone jest przez bliskość figur

Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Doroty Rodziewicz szkoła wzbogaciła się o instrument muzyczny Kolor Piano dzięki któremu uczniowie

zapoznają się z zasadami muzyki i uczą się grać ulubione piosenki.

 

Opracowała Magdalena Klimaszewska-Prokop

środa, 03 marzec 2021 08:21

Okno na świat

Napisane przez

Projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski”

W roku szkolnym 2020/2021 wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego, będący mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania,
realizują projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski”. . Czas pandemii jest dla nich szczególnie trudny i dotyka ich boleśnie. W celu ochrony ich zdrowia wychowankowie
są pozbawieni możliwości wychodzenia poza teren Domu Pomocy Społecznej, nie mogą uczestniczyć w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru i innych miejsc użyteczności publicznej.
Projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski” jest alternatywną formą zaspokajania potrzeb poznawczych wychowanków i rozwijania ich zainteresowań, z jednoczesnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii. Cele realizowanego projektu:

 • stymulowanie sfery poznawczej wychowanków, rozwijanie ich ciekawości, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania,
  • dbałość o potrzeby psychiczne wychowanków w czasie pandemii,
  • uczenie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • przestrzeganie ustalonych zasad podczas wspólnych zajęć,
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
  • poprawienie samooceny wychowanków,
 • popularyzacja wiedzy na temat Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozwój zainteresowań wychowanków.

Zajęcia odbywają się w formie zajęć grupowych z wykorzystaniem projektora lub komputera i sieci internetowej, umożliwiającej wirtualne zwiedzanie wybranych miejsc, połączone z pogadankami,
quizami i tematycznymi zajęciami kreatywnymi (plastycznymi, muzyczno-ruchowymi), wraz z prezentacją prac na forum grupy.

Strona 1 z 4