ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

PROJEKT
„SZKOŁA W RUCHU - ZDROWA SZKOŁA”

Od października 2015 do kwietnia 2016 r. w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny "Szkoła w Ruchu – Zdrowa Szkoła", którego celem jest motywowanie i zachęcanie do aktywności fizycznej w połączeniu ze zdrowym odżywianiem, co jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka.

Cel główny:

- promocja zdrowego stylu życia

Cele szczegółowe:

- promowanie aktywności fizycznej

- wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej

- kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi

-poznawanie różnorodnych dyscyplin sportowych

-integracja środowiska szkolnego

Zamierzone osiągnięcia:

- społeczność szkolna poprawi swoją sprawność fizyczną

- społeczność szkolna wykształci nawyk zdrowego stylu życia

- społeczność szkolna nabędzie umiejętność wyboru zdrowych produktów żywnościowych

-uczestnicy poznają różne dyscypliny sportowe oraz sylwetki znanych sportowców

Formy pracy:

- praca indywidualna

- praca w grupach

Metody pracy:

- rozmowa, pogadanka, wykład informacyjny, pokaz, prezentacja

- dyskusje na forum grupy

- gry i zabawy ruchowe

- twórczość plastyczna i artystyczna uczniów

Plan projektu i harmonogram działań:

 • Comiesięczne zawody sportowe, gry i zabawy
 • Comiesięczne pogadanki na temat wybranych dyscyplin sportowych
 • Comiesięczne pogadanki na temat zdrowego żywienia
 • Poznanie obiektów sportowych takich jak lodowisko, stadion lekkoatletyczny,
  stadion piłkarski, kręgielnia
 • Wykonanie miesięcznej gazetki ściennej na temat przewodni miesiąca przez każdą klasę.
 • Prowadzenie zajęć w klasach oraz w świetlicy zgodnie z hasłem przewodnim w ciągu
  całego dnia
 • Codzienna gimnastyka śródlekcyjna, prowadzona w klasach, zgodnie z hasłem miesiąca.

Koordynatorzy projektu: p. Edyta Zajkowska, p. Karolina Targońska

środa, 02 styczeń 2013 18:02

Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej

Napisane przez

Zapraszamy do udziału w akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej programu Comenius, w ramach której nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz inne osoby zaangażowane w edukację szkolną mogą otrzymać dofinansowanie na udział w kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach oraz praktykach zawodowych typu job shadowing w krajach europejskich.

Udział w tego typu wyjazdach szkoleniowych daje szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. Kursy są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami europejskich placówek oświatowych, wymiany doświadczeń i planowania przyszłego międzynarodowego projektu edukacyjnego.

Najbliższy termin składania wniosków to 16 stycznia 2013 r. dla szkoleń rozpoczynających się od 1 maja do 31 sierpnia 2013 r.

W rundach selekcyjnych w 2013 r., zgodnie z priorytetami krajowymi, wnioski złożone przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 szkoły podstawowej, otrzymają dodatkowe 15 pkt. w ramach oceny merytorycznej.

Ponadto pragniemy poinformować, że część wniosków złożonych w 2013 roku uzyska wsparcie z dodatkowego źródła finansowania. Środki pozyskane z projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwią dofinansowanie znacznie większej liczby wyjazdów w porównaniu z latami ubiegłymi.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej znajdują się na stronie www.comenius.org.pl.

Zapraszamy

 

Program Comenius
Zespół Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej                                   

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. (0-22) 46-31-321
cTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.comenius.org.pl

 

Strona 4 z 4