ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 10 maj 2018 19:31

"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ AKTOREM"

Napisane przez

      Dnia 26.04.2018r. na scenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku uczniowie naszej placówki zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie podczas XVI Podlaskiego Przeglądu  Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ AKTOREM”. Młodzi artyści zaprezentowali  się w przedstawieniu  muzyczno-ruchowym pt: „Smerfne opowieści”. Inscenizacja spotkała się z miłym odbiorem publiczności i została nagrodzona gromkimi brawami. Zapraszamy do wspomnień w galerii zdjęć.

     W roku szkolnym 2015/2016 uczestnicy zajęć koła teatralnego „ Razem możemy więcej” mieli okazję wielokrotnie prezentować swoje umiejętności aktorskie w montażu muzyczno- ruchowym pt. „ Parostatek”. Zespół brał  udział w różnych uroczystościach, festiwalach i konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim tj.

 1. XIV Podlaskim Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego Białystok 2016r. „ I Ty możesz zostać aktorem”

   2. XII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

   3  I Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „ MELPOMENA 2016”

   4.XII Integracyjnym Festiwalu Piosenki i Tańca pod hasłem „ Śpiewajmy razem, tańczmy  razem”

   5.Uroczystym podsumowaniu kampanii „ Pola nadziei 2015/ 2016”

Przedstawienie pt. „Parostatek” cieszyło się z dużym uznaniem jury, o czym świadczą podziękowania i wyróżnienie.

poniedziałek, 16 luty 2015 15:40

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Napisane przez

Grupa teatralna „Razem możemy więcej” w roku szkolnym 2013/2014 przygotowała przedstawienie pt: „Przygody pingwinków” zaprezentowane na spotkaniu z rodzicami. Opracowano również montaż muzyczno-ruchowy pt: ”Wiosenny taniec kwiatów”, który został zaprezentowany podczas następujących przeglądów:

 1. XII Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem” zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku (10.04.2014r.) Na tym przeglądzie zajęliśmy I miejsce !
 2. XXI Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych - MELPOMENA 2014 - zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym (14. 05. 2014r.). Jury przyznało nam III miejsce.
 3. XXI Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej zorganizowany przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
  I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE „Otwierajmy Serca” przy DPS w Białymstoku (12.05.2014r.) Grupa otrzymała wyróżnienie.

Debiut szkolnej grupy teatralnej spotkał się z uznaniem publiczności i jury o czym świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia.

poniedziałek, 03 czerwiec 2013 17:21

Bajka o Słońcu, Księżycu i Ziemi

Napisane przez

W roku szkolnym 2012/2013 Grupa teatralna „Tacy Sami” przygotowała adaptację baśni litewskiej „O Słońcu, Księżycu i Ziemi”. Przyjęliśmy konwencję spektaklu opartą na elementach pantomimy i gry z rekwizytem. Opowieść ilustrują zmieniające się na scenie obrazy tworzone przez aktorów, całość podkreśla światło ultrafioletowe. Na szczególną uwagę zasługuje tło muzyczne, specjalnie skomponowane na potrzeby spektaklu przez zaprzyjaźnionego muzyka z białostockiej formacji Newspaperflyhunting. Michał Pawłowski, bo o nim mowa, dodatkowo użyczył swojego głosu, wcielając się w rolę narratora.

Spektakl został zaprezentowany podczas następujących przeglądów:

 1. 18.04.2013 - XI Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem” (organizator: Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku, Fundacja FORS-ITIS)
 2. 09.05.2013 - III Przegląd teatrów szkolnych „Teatr i Świat Wartości” (organizator:  SP Nr 15 w Białymstoku, MODM Białystok)

Nasze występy cieszyły się uznaniem publiczności i jury, a świadczą o tym przyznane nam WYRÓŻNIENIA.

Jak co roku, również i tym razem, z przyjemnością zaprezentowaliśmy się na XX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej (organizator: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „Otwierajmy Serca” przy DPS w Białymstoku)

niedziela, 10 czerwiec 2012 17:23

Rok szkolny 2011/2012

Napisane przez

Działalność grupy teatralnej „Tacy Sami” w roku szkolnym 2011/2012

 • 20.03.2012 – grupa wzięła udział w VII Przeglądzie Zajęć Pozalekcyjnych zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, gdzie zdobyła złote pasmo;
 • 21.03.2012 – zaprezentowała się podczas VII Obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury;
 • 29.03.2012 – udział w X edycji przeglądu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży gimnazjów województwa podlaskiego. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony organizatorów, a dużym wyróżnieniem było dla nas zaproszenie do występu podczas Gali Finałowej w Teatrze Dramatycznym;
 • 08.05.2012 – konkurs tańca „Baw się i tańcz” w Bielsku Podlaskim podczas którego grupa zajęła II miejsce;
 • 09.05.2012 – udział w II Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Teatr i świat wartości” – otrzymaliśmy wyróżnienie;
 • 10.05.2012 – udział w X Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem”;
 • 14.05.2012 – udział w XIX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej;
 • 23.05.2012 – udział w XIX Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena 2012” – III miejsce;
 • 7.05.2012 – występ podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez grupę VI w Domu Pomocy Społecznej.
Strona 1 z 3