ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 20 listopad 2010 16:37

Grupa teatralna "Tacy Sami"

Napisane przez

Obcowanie ze sztuką jest terapią ciała i duszy. Sztuka łagodzi obyczaje,zbliża twórców do siebie, rozwija komunikację,wyrabia wrażliwość.Wychowawcze działanie sztuki odwołuje się do dwóch wrodzonych potrzeb ludzkich: tworzenia i zabawy.Teatr łączy w sobie tak wiele form wyrazu artystycznego, że pole do rozbudzania i rozwijania twórczej ekspresjijest ogromne. Zabawa natomiast, oprócz przyjemności powoduje zmiany w samych twórcach. Wpływa na wrażliwość, ułatwia ekspresję, kształtuje liczne umiejętności a wreszcie,ze względu na swój "społeczny"charakter, uczy współdziałania w grupie. Ze względu na liczne walory edukacyjne teatru, w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Nr 12 - oddział przy DPS, zawiązała się grupa teatralna pod nazwą "Tacy Sami". Prowadzenia jej podjęły się Anna Zalewska i Joanna Żarska.

Grupa zadebiutowała odważnie spektaklem pt "Zamknij Oczy" zdobywając II miejsce na VIII Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego "I Ty możesz zostać aktorem". Jury przyznało również wyróżnienia instruktorom. Występ cieszył się dużym powodzeniem. Zespół występował jeszcze podczas Międzynarodowych Spotkań Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku.

Strona 3 z 3