ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
niedziela, 18 październik 2020 18:10

Trochę rozważań nad interaktywną książką

Napisane przez

Niełatwo jest znaleźć w księgarniach interaktywne książki dla osób o specjalnych potrzebach w zakresie kontaktu z literaturą, tak kształcącą jak i piękną, naszych uczniów. Wbrew pozorom największym tu problemem nie jest tekst do czytania; upraszczając zastąpimy go znakami PSC, PIC czy innym systemem wyuczonych uniwersalnych znaków komunikacyjnych. Barierą w odbiorze tekstu jest zrozumienie zawartości zwrotów, zdań, akapitów, a bywa, że i pojedynczych wyrazów. Jeszcze większą są ograniczenia  w umiejętności potwierdzania wiedzy przez sprzężone reagowanie słowem i emocją.      

       Interaktywność jako pojęcie komunikacyjne w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego (interactus) oznacza „czyn wzajemny”, zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie przez komunikujące się strony. Książka żyje wielorako, bo w każdym czytaniu, jej treść modyfikują emocje i postrzeganie czytelnika. Przekonujemy się o tym za każdym razem, kiedy czytamy jednocześnie więcej niż jednemu dziecku lub kiedy czytamy tę samą książkę kolejnemu dziecku.

     Pochylając się nad potrzebami i zainteresowaniami naszych uczniów modyfikujemy dla nich dostępne teksty. Tekst książeczek zastępujemy lub uzupełniamy znakami komunikacyjnymi, dołączamy materiały i narzędzia wspomagające odbiór treści, które umożliwiają dziecku aktywne reagowanie.  Zapraszamy do obejrzenia wybranych, stworzonych przez nas dla naszych uczniów, interaktywnych książek.

 

wtorek, 06 październik 2020 14:25

Folder osobisty

Napisane przez

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej folderu osobistego. 

Dnia 28.10.2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie zorganizowane w ramach obchodów „Października Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ( AAC) ”. Głównym celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów porozumiewania się. Komunikacja jest jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka. Umiejętność porozumiewania się wpływa na rozwój emocjonalny i społeczny. Podczas spotkania zaprezentowane zostały formy komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej, którą wykorzystujemy w codziennej pracy z uczniami naszej szkoły: książki komunikacyjne, tablice wyboru, pomoce edukacyjne, odbył się również pokaz filmów z udziałem niemówiących uczniów podczas zajęć. Kolejnym punktem spotkania były zagadki z wykorzystaniem obrazków PCS połączone z opanowaniem umiejętności naśladowczych związanych ze stosowaniem wybranych gestów naturalnych i Makatonu. Wspólne ćwiczenia dostarczyły uczniom wiele radości, były świetną okazją zarówno do nauki jak i powtórki niektórych gestów. Na zakończenie każda klasa zaprezentowała plakat – wizytówkę, opisująca uczniów z wykorzystaniem znaków graficznych. Wspólne spotkanie pozwoliło zapoznać się z indywidualnymi systemami porozumiewania się każdego użytkownika AAC w szkole, uwrażliwiło na potrzeby komunikacyjne osób nie porozumiewających się werbalnie. Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia oraz do zaglądania do zakładki „AAC” na stronie internetowej naszej szkoły.                                                   

          Organizatorki : Elżbieta Oksiejczuk-Prusak, Justyna Trochimczuk

wtorek, 11 czerwiec 2019 22:40

Książka Szymona

Napisane przez

Szymon od początku nauki w naszej szkole z sukcesem  korzystał z AAC. Ze względu na to, że w momencie rozpoczęcia nauki nie potrafił porozumiewać się werbalnie wprowadziliśmy komunikację alternatywną w systemie PECS. Jest to nauka porozumiewania się dla tych, którzy mają deficyty w zakresie inicjowania interakcji. Jedną z zalet tej metody jest stymulacja procesów uczenia się mowy. Efekty  przerosły nasze oczekiwania- pojawiła się mowa czynna! Szymon ku naszej i rodziców  radości zaczął mówić- nazywać, wyrażać  swoje potrzeby, potem budować zdania, pytać a obecnie  próbuje rozmawiać, opowiadać o ważnych dla siebie rzeczach. Dziś korzysta ze swojej  osobistej książki, ponieważ jego mowa nie zawsze  jest  zrozumiała dla innych osób.  Szymon potrafi czytać, więc część  znaków  zawartych w jego osobistej książce  została zastąpiona etykietami wyrazowymi. Kiedy nie jest rozumiany, sięga do  swojej  osobistej książki i szuka odpowiedniego wyrazu lub wyrażenia.

poniedziałek, 30 październik 2017 18:03

Obrazkowy plan dnia

Napisane przez

        Plany dnia,  zajęć  lub lekcji  jest to szeroka gama symboli, w których szukamy klucza do komunikacji z naszymi uczniami. W  szkole korzystamy głównie z  obrazków- symboli PCS, czarno- białych piktogramów ale również zdjęć i  etykiet wyrazowych. Służą one strukturyzacji dnia lub zajęć i pozwalają naszym podopiecznym na lepszą orientację w czasoprzestrzeni i przewidywanie tego, co się będzie z nimi działo.

        Wprowadzając  obrazkowe plany początkowo poprzedzamy każde zaplanowane zadanie symbolem wspomagającym czyli obrazkiem ilustrującym czynność wraz z podpisem. Z czasem możemy układać w zasięgu wzroku dziecka cały plan dnia lub  zajęć i kolejno odczepiać wykonane zadania. Mając obrazkowy plan np. zajęć dziecko zawsze może sprawdzić patrząc na tablicę,  czy już kończy zajęcia, a jeśli nie,  kiedy to nastąpi. Może też aktywnie uczestniczyć w tworzeniu planu zajęć, układając przygotowane przez nas obrazki w wybranej przez siebie kolejności. Może również odkładać elementy planu do pojemnika lub w specjalnie wyznaczone miejsce na tablicy po zakończeniu zadania.

Oto przykładowe plany  stosowane w naszej szkole:

Strona 2 z 4