ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 21 luty 2015 19:25

HYDROTERAPIA

Napisane przez

 Zajęcia na basenie  są jedną z form rehabilitacji naszej szkoły.
        Celem zajęć jest:
- nauka chodu w wodzie,
- przygotowanie uczniów do nauki pływania na etapie rekreacyjnym,
- nabywanie umiejętności elementarnego pływania,
- wykorzystanie zajęć w wodzie w korygowaniu wad postawy,
- podniesienie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych,
- integracja młodzieży w grupie rówieśniczej,
- zagospodarowanie czasu wolnego.
        Ćwiczenia w wodzie:
- wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy dziecka,
- wyrównują napięcie mięśniowe, co może stanowić profilaktykę skrzywień kręgosłupa,
- zabawy w wodzie stanowią doskonały relaks zarówno fizyczny jak i psychiczny,
- wpływają dodatnio na ogólną odporność organizmu, dzieci są mniej podatne na infekcje i zakażenia,
- stanowią doskonałą gimnastykę mięśni i stawów,
- wzmacniają więzi emocjonalne rodzica bądź opiekuna z dzieckiem,
- woda powoduje, że dziecko czuje się swobodniej niż na lądzie i może się w niej samodzielnie poruszać nie umiejąc nawet chodzić.
    


Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi i przebiegiem zajęć: Edyta Zajkowska, Ewa Wnorowska-Kucharska, Bożena Dąbrowska, Olga Ziółkowska

Strona 3 z 3