ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 03 marzec 2021 00:57

Nasza świetlica

Napisane przez

Świetlica szkolna w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych prowadzi zajęcia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze. Jest miejscem, w którym uczniowie ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły busami spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć jak i po ich zakończeniu. Wychowawcy pracujący w świetlicy realizują zajęcia tematyczne w oparciu o roczny plan pracy świetlicy oraz tygodniowy rozkład zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych. W trosce o wszechstronny rozwój uczniów, prowadzą zajęcia dostosowane do możliwości oraz potrzeb dzieci.

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, tworzenie warunków do rozwoju, zabawy i odpoczynku oraz dbanie o właściwy rozwój osobowości dziecka.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 • zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • tworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień
 • współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych

Podczas zajęć w świetlicy szkolnej szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczymy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, również wykorzystując metody komunikacji alternatywnej. Przyzwyczajamy do porządku i troski o wspólne mienie, wdrażamy do samodzielności i dbania o higienę osobistą. Pielęgnujemy wartości patriotyczne, kultywujemy tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innymi uroczystościami obchodzonymi w ciągu roku.

Świetlica bierze udział w różnego rodzaju akcjach, uroczystościach i innych działaniach realizowanych na terenie szkoły, m.in.: przygotowywanie uczniów do konkursów, pomoc w wykonywaniu dekoracji, wykonywanie ozdób na kiermasze świąteczne, dbanie o wystrój świetlicy, tworzenie gazetek tematycznych

Zajęcia, które prowadzimy na świetlicy:

 • plastyczno – techniczne
 • muzyczno – ruchowe
 • relaksacyjne
 • czytelnicze
 • gry i zabawy ruchowe
 • gry stolikowe
 • zajęcia z komputerem
 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

W roku szkolnym 2020/2021 za pracę świetlicy odpowiedzialna jest pani Edyta Ożarowska.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z zajęć świetlicowych.

poniedziałek, 14 październik 2019 16:21

Zajęcia świetlicowe

Napisane przez

Przedstawiamy fotorelację z zajęć rozwijających kreatywność połączonych z zajęciami z grupą świetlicową pod kierunkiem pani Marioli Szulczyńskiej oraz pani Edyty Ożarowskiej, podczas których uczniowie wykonywali pracę na konkurs plastyczny “Drugie życie”. Konkurs był elementem programu “Szkoła wolna od plastiku”. “Żaglowiec” - bo tak zatytułowaliśmy naszą pracę zajął I w eliminacjach szkolnych. 

poniedziałek, 16 październik 2017 20:48

Nasza świetlica

Napisane przez

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie nigdy się nie nudzą. Każdy może tutaj miłoprzyjemnie i pożytecznie spędzić wolny czas.

Przez cały rok czeka na uczniów mnóstwo atrakcji. Każdego dnia pod opieką nauczycieli mogą rozwijać swoje talenty, nabywać nowe umiejętności, a przede wszystkim przyjemnie i kreatywnie spędzać czas.

Prowadzone zajęcia świetlicowe dają dzieciom możliwość zarówno czynnego wypoczynku poprzez zabawy ruchowe, zabawy ruchowo-muzyczne i integracyjne w sali świetlicowej, zabawy rekreacyjno–sportowe na świeżym powietrzu (plac zabaw, boisko), jak również pozwalają na rozwijanie wielu zainteresowań: plastycznych, technicznych, muzycznych, przyrodniczych, czytelniczych i innych.

W trakcie codziennych zajęć zwracamy również szczególną uwagę na doskonalenie samodzielności oraz wszechstronny rozwój zarówno intelektualny jak i fizyczny naszych uczniów. W świetlicy mają możliwość rozwoju własnej aktywności, uczą się jak spędzać wolny czas, doskonalą umiejętności społeczne, odpoczywają i relaksują się.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z zajęć świetlicowych. J

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.00

W roku szkolnym 2018/2019 odpowiedzialnym za pracę w świetlicy jest pan Jacek Szałaj

wtorek, 13 październik 2015 16:25

ŚWIETLICOWY KĄCIK PRZYRODY

Napisane przez

Świetlicowy kącik przyrody stał się już tradycją. Na początku roku szkolnego uczniowie rozpoczęli prace nad jego aranżacją. Pierwsze przyrodnicze eksponaty to dary z sadu i ogrodu, które można podziwiać w holu szkolnym. W pracach nad tworzeniem przyrodniczego kącika brali udział uczniowie gimnazjum. Uczniowie szkoły podstawowej dbają o ładne wyeksponowanie owoców i warzyw pod czujnym okiem wychowawców świetlicy. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Świetlicowy kącik przyrodniczy

               We wrześniu, na początku roku szkolnego w świetlicy szkolnej powstał świetlicowy kącik przyrodniczy. W jego tworzeniu brała udział cała społeczność szkolna, a w szczególności wychowankowie oraz wychowawcy świetlicy p. Kasia oraz p. Justyna. Na szkolnym holu można było podziwiać wyeksponowane dary jesieni przyniesione przez uczniów oraz ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 • Wycieczka na Cmentarz Wojskowy w Białymstoku

              4 listopada wybraliśmy się na Cmentarz Wojskowy. Uczniowie zapalili na grobach poległych żołnierzy samodzielnie wykonane znicze. Celem tej akcji było kultywowanie obchodów Święta Zmarłych oraz obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.

 • Mikołajki w świetlicy szkolnej

               5 grudnia był w naszej szkole dniem radości i niespodzianek, ponieważ miał do nas przybyć wyjątkowy gość z dalekiej krainy - Mikołaj. Za główne cele uroczystości obrano podtrzymywanie tradycji Mikołajkowych, integracja środowiska szkolnego z rodzinnym, a także pobudzanie wyobraźni i kreatywności.  Szkoła w tym dniu wyglądała bardzo pięknie, na holu pojawiła się choinka oraz ekspozycja portretów Mikołaja, wykonanych przez uczniów. Wszystkie prace były niezwykle oryginalne i twórcze.

 • Warsztaty plastyczne w świetlicy szkolnej „Świąteczne ozdoby”.

Dnia 12 grudnia 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach plastycznych pt. „Świąteczne ozdoby”. Pod kierunkiem nauczycieli powstały piękne ozdoby, które zostały wyeksponowane w szatni szkolnej. Celem warsztatów było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz rozwijanie umiejętności i zamiłowań plastycznych.