ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 09 październik 2017 20:40

Nasza Kadra Pedagogiczna

Napisane przez

 

                             

     
    NASZA NAJLEPSZA KADRA

Nauczany przedmiot

     Dorota Rodziewicz – Dyrektor                                      

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Oligofrenopedagog   

Bożena Dąbrowska - Wicedyrektor Wychowanie fizyczne
  Bergiel Kinga Wychowawca 2GWs
Czaczkowski Bartosz Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Fiedroczuk Ewa Zajęcia rozwijające kreatywność  - plastyka, technika 
Goch Anna Wychowawca grupy C Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Hryszko Małgorzata  Terapia psychologiczna
Jabłonowska Edyta Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Jarmołajew Ewa Zajęcia rozwijające kreatywność - technika 
Jurgiel Joanna Wychowawca klasy I-III
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Klimaszewska – Prokop Magdalena muzykoterapeuta 
Kopczuk Anna Zajęcia rozwijające kreatywność
Biofeeback
Kruszewski Jerzy Zajęcia rozwijające kreatywność – muzyka z rytmiką
Krzykała Iwona Religia rzymskokatolicka
Etyka
Noskowicz Arkadiusz Zajęcia rozwijające kreatywność 
Oksiejczuk-Prusak Elżbieta Terapia logopedyczna
zajęcia rozwijające komunikowanie się
Olech Alicja Wychowawca klasy IV
Ołdakowska Anna  Urlop dla poratowania zdrowia 
Ostrowski Marcin Nauczyciel rehabilitant
Ożarowska Edyta Wychowawca świetlicy A
Polubicka Anna Wychowanie fizyczne
Pszczoła Elżbieta Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Ropiak Iwona urlop wychowawczy
Rzepiejewska Magdalena Terapia psychologiczna
Sadłowska Sylwia urlop bezpłatny
Szałaj Jacek Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej
Surmacewicz Marcin Nauczyciel grupy wychowawczej IIGWs
Rehabilitant ruchowy
Siemienowicz Katarzyna Wychowawca klasy V-VIII
Szkiłądź Małgorzata Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Wychowawca grupy D Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
  Szulczyńska Mariola Nauczyciel 2GWs
Szymańska Krystyna Wychowawca klasy IV - VIII
Targońska Karolina Integracja sensoryczna
Wychowawca GW 2a
Tenderenda Małgorzata Wychowawca grupy F DPS Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego 
  Trochimczuk Justyna Wychowawca kl I-III A
Wnorowska-Kucharska Ewa Wychowawca grupy A Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego 
Zajęcia rewalidacyjno  - wychowawcze
Wysocka Alina Wychowawca grupy B Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego 
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Wysocka Ewa urlop bezpłatny
Rogalska Anna Wychowawca - urlop 
Zaniewska Dorota Wychowawca klasy VI -VIII
Ziółkowska Olga Wychowawca klasy VII -VIII
Zwolińska Mariola Wychowawca klasy VII
Żarska Joanna Wychowawca 3GWs  DPS
neurologopeda