ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 12 styczeń 2019 14:10

Informator

Napisane przez

 

 

  • Informujemy, iż świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki stomatologicznej uczniom naszej szkoły realizowane sa przez:

          NZOZ GABINET STOMATOLOGICZNY - ZOFIA KOSTECKA

          UL. Koszykowa 7, Białystok, tel. 85 7412 822