ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
Konkurs Wielkanocny

Konkurs Wielkanocny (1)

czwartek, 02 kwiecień 2020 23:53

Ozdoby wielkanocne jako forma relaksu

Napisane przez

kiermasz

Ewa Wnorowska-Kucharska

kier1      kier2

kier3      kier4

kier5     kier6

kier7      kier8

 

kier10     kier11

kier12     kier13

kier14