ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 28 sierpień 2020 00:28

Regulamin pracy szkoły 2020/2021

Napisane przez

Regulamin organizacji pracy szkoły w czasie pandemii w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku - /PDF/

  • załącznik nr 1 - Karta dezynfekcji /PDF/
  • załącznik nr 2 - Karta informacyjna - uczeń/wychowanek /PDF/
  • załącznik nr 3 - Karta informacyjna pracownika /PDF/