ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 03 marzec 2021 11:24

Z kulturą mi do twarzy - projekt

Napisane przez

Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

W naszej szkole realizowany jest projekt „Z kulturą mi do twarzy”. Projektem objęci są wszyscy uczniowie uczęszczający do naszej placówki oraz uczniowie DPS.

W ramach projektu organizowane są zajęcia muzyczne na których uczniowie zapoznają się z instrumentami muzycznymi, pracą muzyków w filharmonii i operze.

Poznają najważniejsze dzieła muzyczne i operowe.

Przeprowadzane są również zajęcia zapoznające uczniów ze sztukami plastycznymi, najważniejszymi obrazami, rzeźbami wielkich mistrzów.

Uczniowie w ramach zajęć: „Wielcy projektanci” tworzą własne budowle nawiązujące do dzieł wielkich mistrzów

Zapoznają się również z funkcjonowaniem instytucji kultury, poznają lokalne miejsca pamięci.

Projekt jest realizowany od września 2020 do maja 2021

Koordynatorem projektu w DPS jest Pani Małgorzata Tenderenda a w Szkole Podstawowej Pani Magdalena Klimaszewska-Prokop

PLAKAT