ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 09 marzec 2021 09:46

Terapia ruchowa - zajęcia z rehabilitantem

Napisane przez

      Aby polepszyć funkcjonowanie dziecka w środowisku należy zadbać również o sferę fizyczną.
W Zespole dysponujemy również zapleczem rehabilitacyjnym. W zajęciach uczestniczą dzieci
z ubytkami funkcji jak również z przewlekłymi stanami chorobowymi tj. MPD, przepuklina oponowo rdzeniowa,
autyzm itp. Zajęcia odbywają się indywidualnie z fizjoterapeutą w 45 min jednostkach.

     Dysponujemy metodą PNF, czyli proprioceptywnym nerwowo-mięśniowym torowaniem ruchu, bazującym na odtwarzaniu naturalnych ruchów w stawach.
Jest to terapia holistyczna, bardzo indywidualna dostosowywana do pacjenta. Wykorzystywana jest głównie w przywracaniu sprawności po urazach,
w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych oraz przy wadach postawy.
W przypadku dzieci rehabilitacja tą metodą prowadzona jest w celu przywrócenia maksymalnej możliwej sprawności narządów ruchu. Skierowana do dzieci i młodzieży.

     Kinesiotaping coraz częściej stosowany podczas terapii z dziećmi, przynosi pozytywne efekty. Używany jako metoda wspomagająca stosuje się podczas
aktywizowania danej grupy mięśniowej, lub do obniżenia napięcia mięśniowego. Długotrwałe działanie taśm, oraz różnorodność w kolorystyce
i fakturze daje zadawalające efekty terapeutyczne, jak i radość z noszenia przez nasze pociechy.

    Terapia manualna. Na podstawie wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i kinezjologii oddziałujemy na układ mięśniowo-powięziowy dziecka.
Używając bezpiecznych i bezbolesnych technik wpływamy na poprawę odżywiania tkanek, a także korekcję danej struktury bądź funkcji.

rehabilitacja