ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 11 maj 2022 08:47

Przedstawienie - "Na straganie"

Napisane przez

ns

poniedziałek, 09 maj 2022 23:18

Przedstawienie - "Głodna gąsienica"

Napisane przez

gg

poniedziałek, 09 maj 2022 13:09

Kwietniowa realizacja zadań Erasmus +

Napisane przez

Miesiąc kwiecień był bardzo pracowity. Pierwszym zadaniem do realizacji było przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” metodą kamishibai. W tym celu udaliśmy się na miejskie targowisko aby dzieci zobaczyły jak wygląda stragan i jakie produkty można na nim kupić. Wyjazd był okazją do trenowania umiejętności robienia zakupów. Kolejnym etapem było rysowanie ilustracji do przedstawienia. Społeczność szkolna obejrzała spektakl, który został nagrodzony gromkimi brawami. Następnym zadaniem, które wykonaliśmy było założenie ogrodu warzywnego. Uczniowie wraz z opiekunami udali się do sklepu ogrodniczego po nasiona, sadzonki i narzędzia ogrodnicze. Sadzonki posadziliśmy w skrzynkach a nasiona wysialiśmy do wcześniej przygotowanego ogrodu. Dzieci systematycznie podlewają ogród i czekają na efekty swojej pracy. Podsumowaniem miesiąca było wysłanie listu do naszych partnerów ze szkoły w Wilnie. Niespodzianką dla nich były przygotowane przez uczniów puzzle wielkoformatowe ilustrujące stragan.

czwartek, 21 kwiecień 2022 23:03

Scenariusz lekcji - Piramida żywienia

Napisane przez
poniedziałek, 04 kwiecień 2022 10:18

Marcowe działania w ramach projektu Erasmus+

Napisane przez

W miesiącu marcu głównym priorytetem zadań projektowych Erasmus + było zapoznanie uczniów z piramidą zdrowego żywienia. Odbywały się zajęcia, na których uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą zasad zdrowego odżywiania . Poznali również schemat żywieniowy- piramidę żywienia. Ćwiczenia w tym zakresie znacząco zwiększyły świadomość uczniów o produktach, których nie powinni spożywać w dużych ilościach, a które są wskazane w zbilansowanej diecie. W toku zajęć uczniowie byli zachęcani do aktywności ruchowej, która jest nieodłącznym składnikiem zdrowego stylu życia. Na zajęciach pracowali na kartach przygotowanych przez nauczycieli. Grupa projektowa zaktualizowała swoją wiedzę z zakresu piramidy zdrowego żywienia. Nauczyciele i uczniowie poznali nazwy produktów spożywczych w języku litewskim. Podsumowaniem było napisanie listu w formie piramidy z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej. List do naszych partnerów wysłaliśmy tradycyjnie pocztą.

Strona 1 z 2