ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
MATERIAŁY ERASMUS+

MATERIAŁY ERASMUS+ (4)

środa, 11 maj 2022 08:47

Przedstawienie - "Na straganie"

Napisane przez

ns

poniedziałek, 09 maj 2022 23:18

Przedstawienie - "Głodna gąsienica"

Napisane przez

gg