ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 07 luty 2022 18:11

Terapia wzrokowa c-eye

Napisane przez

C-Eye to innowacyjne urządzenie, które sprawdza się w terapii osób z problemami w komunikowaniu się. Adresaci systemu C-Eye to dzieci i dorośli po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach, niedotlenieniu mózgu, osoby w stanie minimalnej świadomości, pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Urządzenie umożliwia nawiązanie komunikacji z pacjentem za pomocą technologii śledzenia wzroku. Moduł neurorehabilitacji uaktywnia funkcje językowe, postrzeganie przestrzeni, pamięć i procesy myślowe. Natomiast moduł komunikacji stymuluje wzrok, wspomagając jednocześnie codzienne funkcjonowanie. System C-Eye wyposażono w multimedia, które stanowią gotowy do pracy materiał diagnostyczno-terapeutyczny. Dodano także możliwość umieszczania własnych treści, aby można było dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkowników. Urządzenie nie tylko wspiera komunikację, ale przede wszystkim stymuluje funkcje poznawcze, poprawia koncentrację i koordynację wzrokową. System C-Eye automatycznie gromadzi dane ze wszystkich sesji pacjenta, przedstawia je w postaci zestawień i raportów porównawczych co pozwala śledzić postępy pacjenta w czasie terapii.

Terapia z wykorzystaniem systemu C-Eye jest długotrwała i wymaga systematyczności. 

Dodatkowo w naszej szkole posiadamy program multimedialny eyeLearn do nauki i zabawy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. eyeLearn to atrakcyjne materiały przyciągające uwagę dzieci w postaci ćwiczeń interaktywnych stymulujących funkcje poznawcze oraz komunikacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznego.