ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 13:07

Czytanie uczestniczące w formie interaktywnej

Napisane przez

 

W naszej Placówce wykorzystujemy czytanie uczestniczące jako jedną z form terapii komunikacji. Dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się chętnie uczestniczą w takiego typu aktywnościach, łączących naukę i zabawę. 

Korzyści płynące z czytania uczestniczącego:

1. Budowanie motywacji do nauki czytania.

2. Budowanie wspólnego pola uwagi.

3. Rozwijanie słownictwa i wzbogacanie wiedzy.

4. Stworzenie możliwości do posługiwania się symbolami wykorzystywanymi w komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

5. Budowanie poczucia sprawstwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

i wiele innych...

 

Zachęcamy do wspólnego czytania uczestniczącego w formie online. Pod linkiem książeczka pt. „Szukamy wiosny”, bedąca autorskim opracowaniem p. Iwony Ropiak i p. Justyny Trochimczuk.

https://docs.google.com/presentation/d/1crcWqD3qcdHnKJz4ova0P_wGiLb8YoF_/edit#slide=id.p1

 

piątek, 29 kwiecień 2022 21:27

Projekt edukacyjny "Chcę się komunikować"

Napisane przez

W ramach projektu Chce się komunikować w miesiącu marcu odwiedziliśmy miejsca kultury tj. muzeum, operę, teatr, wystawę obrazów.

W miesiącu kwietniu sklep zoologiczny. Chłopcy za pomocą symboli PCS używali zwrotów grzecznościowych oraz komunikowali się ze sprzedawcą. Cel osiągnięty- zakupiliśmy pokarm dla naszych szkolnych rybek.

niedziela, 07 listopad 2021 21:43

Obchody Międzynarodowego Miesiąca ACC

Napisane przez

AAC

Z końcem października zakończyliśmy obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej). W tym roku,  poza symbolami PCS, skupiliśmy się na metodzie porozumiewania się jaką są gesty - zarówno naturalne, jak i Makaton. W zależności od preferencji i możliwości uczniów mogą być one bardzo prostym i skutecznym sposobem komunikowania się, a potrzebne są do ich stosowania tylko własne ręce!

Do poznania i nauki niektórych gestów posłużyła specjalnie zredagowana bajka "Czerwony Kapturek". Wprawdzie aktualna sytuacja epidemiologiczna nieco pokrzyżowała plany realizacji zadania niektórym klasom, ale efekty wykorzystywania gestów i innych sposobów komunikowania się możemy zobaczyć na prezentacji. Zapraszamy do jej obejrzenia, jak również nauki gestów Makaton.

Zespół AAC (Iwona Ropiak, Alicja Miłkowska, Elżbieta Oksiejczuk-Prusak)

Budowanie komunikacji z osobą z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością jest niezwykle trudne, z uwagi na przejawiane trudności w nadawaniu i odbiorze informacji. Rola partnera komunikacyjnego osoby z niepełnosprawnością głęboką polega na bacznym obserwowaniu i wnikliwym interpretowaniu nadawanych komunikatów w sposób celowy i mimowolny. Rozpoznanie, interpretacja i nazwanie sygnału nadawanego przez dziecko sprawi, że dostrzeże ono zależności pomiędzy swoim zachowaniem, a prezentowaną reakcją partnera.

Bardzo istotną aktywnością stosowaną w komunikacji, jest przekaz wspomagany. W przypadku osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, przekaz wspomagany jest najczęściej stosowany w postaci sygnałów dotykowych, stosowanych przez partnera komunikacji, na ciele osoby z niepełnosprawnością. Sygnały dotykowe pozwolą osobie z niepełnosprawnością przewidywanie – co się wydarzy, jaka nastąpi aktywność, a to wpłynie na poczucie bezpieczeństwa, które jest warunkiem dobrej komunikacji.

Uczenie się korzystania i wykorzystania sygnałów dotykowych, czyli sygnałów uprzedzających to proces długotrwały. Wielokrotne używanie danego sygnału w określonej sytuacji, stanie się adekwatnie zrozumianym sygnałem uprzedzającym o czynności, jaka ma nastąpić.

Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłym roku włączyła się do międzynarodowej akcji, której celem jest propagowanie wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Tegoroczne hasło brzmiało „Wspólnie przełamując milczenie”. Aby skuteczniej wspierać rozwijanie kompetencji komunikacyjnych naszych uczniów, tym razem postanowiliśmy przygotować książeczki do czytania „uczestniczącego”. Jest to technika edukacyjna dedykowana dzieciom słabo mówiącym i niemówiącym, zakładająca naprzemienne odtwarzanie tekstu. Podczas interaktywnego czytania dziecko ma możliwość uczestniczenia w procesie czytania, co stymuluje jego myślenie, naukę języka, nowego słownictwa oraz ułatwia rozumienie i zapamiętywanie czytanego tekstu. Często wymaga adaptacji - książek o specjalnej konstrukcji i narzędzi do komunikacji. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nauczycieli powstało kilkanaście bardzo różnych książeczek, z których nasi uczniowie posługujący się AAC z chęcią i dużym zaciekawieniem korzystają. Obcowanie z książką to świetna zabawa, dzięki której nasi podopieczni mają również wiele okazji do zastosowania lub doskonalenia umiejętności posługiwania się symbolami.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej wspólnej pracy.

Strona 1 z 4