ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 13 czerwiec 2019 08:42

EEG Biofeedback

Napisane przez

Co nowego w pracowni EEG Biofeedback?

Od dwunastu lat świadczymy w naszej szkole w ramach specjalistycznych usług terapeutycznych treningi poprawiające efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie metodą EEG Biofeedback. Obszerne o tej metodzie informacje w poprzednim artykule autorstwa pani Anety Żak.

Pierwsi uczestnicy treningów, uczniowie jeszcze ZS Nr12, podopieczni pani Beaty Niegowskiej i Aliny Wysockiej są już dawno jej absolwentami. Przez wiele kolejnych lat i ostatni rok terapię prowadziła bardzo doświadczona terapeutka, pani Aneta Żak. Zaczynaliśmy pracę na stanowisku wygospodarowanym w gabinecie logopedycznego, potem już w znacznie komfortowej dla terapii przestrzeni sali komputerowej.

W roku szkolnym 2018/2019 na pracownię EEG zagospodarowana została część nowo oddanej do użytku Sali Doświadczana Świata. To był bardzo dobry wybór przestrzeni. Wyciszone, przyjazne kolorystycznie wnętrze, wygodne siedzisko, komfortowy do śledzenia gier duży ekran monitora… Sala dająca możliwość swobodnego przechodzenia od treningów z przyłączeniem EEG do innych form wspomagających- technik relaksacyjnych. Zapraszam rodziców uczniów i ewentualnych przyszłych podopiecznych pracowni EEG Biofeedback do przyjrzenia się temu miejscu. Zapraszam do galerii zdjęć a od września, o ile będą wskazania do terapii, na zajęcia i relaks w tym przyjaznym miejscu.