ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 31 grudzień 2014 15:43

Nasza historia

Napisane przez

Klub sportowy „Delfin” Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie działa przy naszej szkole od roku 1993.

Zarząd tworzą:

  • Edyta Zajkowska- przewodnicząca,
  • Dorota Zaniewska – skarbnik,
  • Joanna Jurgiel –członek.

Początki przyjaźni naszych uczniów z ruchem Olimpiad Specjalnych sięgają roku 1991. Wówczas to 4 naszych uczniów wzięło udział w III Ogólnopolskiej Letniej Olimpiadzie Specjalnej w Warszawie przywożąc dwa złote medale. W roku 1992 uczeń Kazimierz Wiśniewski reprezentował Polskę na Europejskim Mitingi Lekkoatletycznym w Belgii . W 1992 r. 4 zawodników z naszego województwa brało udział w II Ogólnopolskich Zimowych O.S. w Bydgoszczy.

W roku 1993 z inicjatywy między innymi nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły powołano Stowarzyszenie Sportowe dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Olimpiady Specjalne oddział w Białymstoku, które do roku 1995 działało przy Stowarzyszeniu Sportowym „Start”. To dało początki ruchowi Olimpiad Specjalnych na Podlasiu.

Jesteśmy prekursorami organizacji zawodów i całorocznych treningów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z różnych dyscyplin sportu : lekkiej atletyki, pływania, łyżwiarstwa, rolkarstwa, gimnastyki artystycznej, tenisie stołowym. Nasi zawodnicy reprezentowali Podlasie na ogólnopolskich letnich i zimowych olimpiadach, mitingach regionalnych w konkurencjach indywidualnych.

Obecnie w naszej sekcji zawodnicy przygotowują sie do zawodów z lekkiej atletyki, pływania, łyżwiarstwa, rolkarstwa, narciarstwa biegowego, bocce, MATP.

Dzięki ścisłej i systematycznej współpracy:

  • Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w całorocznych zajęciach na basenie, lodowisku oraz hipoterapii.
  • Uczniowie biorą udział w zawodach sportowych,
  • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w obozach sportowo-rehabilitacyjnych,
  • Nauczyciele biorą udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,
  • Szkoła doposażona jest w sprzęt sportowy.

Więcej informacji:

www.olimpiadyspecjalne.pl

www.podlaskie.olimpiadyspecjalne.pl