ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 25 październik 2016 14:49

Chronimy dzieci - program

Napisane przez

       logo chd

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu "Chronimy Dzieci" współpfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach  Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Podczas jego realizacji spełniamy określone standardy, które pozwolą nam uzyskać Certyfikat. Jest on realizowany po to, aby nasi uczniowie chronieni byli przed przemocą i znajdowali pomoc, gdy doświadczą przemocy- w szkole, w domu a nawet w internecie.