ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 11 styczeń 2020 22:32

Klauzula informacyjna

Napisane przez

  1. Klauzula informacyjna Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

  2. Dyrektor ZPSW informuje, iż na terenie placówki i wokół niej są zamontowane kamery monitoringu wizyjnego.
      Kamery działają wyłącznie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i w celu ochrony mienia.
      Kamery są oznakonane przed i wokół budynku oraz na korytarzach szkolnych. 

Załączniki: