ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 17 październik 2018 19:17

Obiady

Napisane przez

         

 

 

  • OPŁATY ZA OBIADY PROSIMY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY.

KONTO BANKOWE:
Bank Pekao S.A.            29 1240 1154 1111 0010 3579 3536

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc żywienia.

  • PRZELEWY za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonych terminach.
  • Przelew powinien wpłynąć na konto szkoły do ostatniego dnia podanego terminu wpłat.
  • Wpłaty po terminie skutkują naliczaniem odsetek.
  • Należy wpłacać CAŁĄ kwotę za obiady w danym okresie.
  • ODPISY za obiady będą zwrócone najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca na konto po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia u intendenta.