ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 14 październik 2019 16:03

Lekcja edukacyjna

Napisane przez

2 października 2019r. W naszej szkole odbyła się lekcja edukacyjna w ramach programu innowacyjnego “Szkoła wolna od plastiku”. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje plastiku (plastik szkodliwy dla zdrowia i mniej szkodliwy). Poznali sposoby ograniczania zużycia plastiku w życiu codziennym.  

Celem lekcji było uświadomienie uczniom i nauczycielom szkodliwego plastiku na środowisko a co za tym idzie na nasze zdrowie.

Na zakończenie lekcji został rozstrzygnięty konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej “Drugie życie”. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, jednak należało wyłonić zwycięzcę. Większością głosów zwyciężyła praca pt.: “Żaglowiec” w wykonaniu uczniów z grupy świetlicowej pod kierunkiem pani Edyty Ożarowskiej oraz grupy 2 OSW pod kierunkiem pani Marioli Szulczyńskiej. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

czwartek, 19 wrzesień 2019 18:30

Wyrzucamy plastik!

Napisane przez

Rozpoczynamy innowację pedagogiczną 

Zakres treści i harmonogram działań:

- program będzie realizowany w trakcie zajęć edukacyjnych w każdej klasie, przeprowadzanie przynajmniej raz w miesiącu lekcji kształtującej postawę proekologiczną uczniów.

- cyklicznych spotkania , przynajmniej raz w miesiącu, społeczności szkolnej,   w spotkaniach środowiskowych,

- udział placówki w konkursach , akcjach ekologicznych organizowanych przez nasza placówkę jak i również przez inne podmioty np Akcja Sprzątanie Świata , Elektrośmieci , Zbieranie makulatury itp., Konkurs „Drugie życie „Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

- kontynuacja segregowania odpadów, lekcje segregowania odpadów

- zwiedzanie przez uczniów spalarni i sortowni

- poprzez edukację rodziców : zebrania, gazetki informacyjne w szatni szkolnej, stronę internetową, facebook. Kluczowa jest współpraca z rodzicami i opiekunami oraz dotarcie do nich z informacjami       dotyczącymi konieczności ograniczania zużycia plastiku w życiu codziennym. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi mają realny wpływ na ilość zużywanego plastiku kupując dzieciom np. torby ekologiczne zamiast  plastikowych worków, pakując śniadania w pudełka śniadaniowe wielokrotnego użytku czy też oprawiając podręczniki i zeszyty w papierowe okładki. Warto zwrócić uwagę na materiały z jakich są wykonane przybory do pisania i ich przechowywania (np. piórniki) zastępując te wykonane z tworzyw sztucznych drewnianymi .Wprowadzenie hasła „Zero plastiku w plecaku”.

- skierowanie także pisma do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Białymstoku z prośbą o rozważenie zmiany w zakresie pakowania produktów spożywczych dostarczanych do szkół, polegającej na zastąpieniu opakowań plastikowych opakowaniami bardziej przyjaznymi środowisku.

- wprowadzenie zmian na terenie szkoły takich jak :

- plastikowe i/lub styropianowe pojemniki, naczynia, kubki, sztućce i słomki wykorzystywane w szkole powinny być zastępowane produktami wielokrotnego użytku wykonanymi m.in. ze szkła, metalu, papieru  lub tworzyw biodegradowalnych (np. wyprodukowanych z drewna lub jadalnych otrębów). Dotyczy to pracy stołówki szkolnej jaki i również pracy w klasach lekcyjnych.

- wodę podawaną w plastikowych butelkach można zastąpić wodą filtrowaną z kranu(dzbanki z filtrem) ,napojami w szklanych dzbankach lub butelkach wielorazowego użytku (np. zwrotnych plastikowych lub szklanych).