ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

  1. Klauzula informacyjna Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

  2. Dyrektor ZPSW informuje, iż na terenie placówki i wokół niej są zamontowane kamery monitoringu wizyjnego.
      Kamery działają wyłącznie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i w celu ochrony mienia.
      Kamery są oznakonane przed i wokół budynku oraz na korytarzach szkolnych. 

Prezentacja z mobilności kończącej projekt Erasmus plus, która miała miejsce w Reykjaviku w dniach 18-24.08.2019. W kursie pt. "Mindfulness & meditation: outdoor and relaxing education" udział wzięły nauczycielki Anna Rogalska i Anna Ołdakowska.

Spotkanie Opłatkowe w naszej szkole na ul. Krakowskiej odbyło się 20 grudnia 2018r.
Z wielkim zainteresowaniem wszyscy obejrzeli tegoroczne jasełka pt. „Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą”. Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę miały one charakter patriotyczny. Scenariusz opierał się na znanej przez naszych uczniów piosence „Jestem Polką i Polakiem”. Przedstawiciele różnych stron Polski przybywali, by złożyć hołd Jezusowi. Nie zabrakło Górali z owieczkami, Krakowiaków z legendarnym smokiem, piekarza z Torunia z pysznymi piernikami, dyplomatów z Warszawy oraz Kaszubki z marynarzami. Nauczyciele postarali się o piękne, oryginalne stroje. Mogliśmy podziwiać prawdziwy ubiór Kaszubki, Krakowiaków i Górali. Uczniowie wraz z opiekunami zatańczyli nasz narodowy taniec „Polonez”. Całe przedstawienie było wplecione w scenerię Bożenarodzeniową. Aniołowie śpiewali kolędy. Trzech Archaniołów po wniesieniu na scenę fragmentów naszego państwa, podzielonego przez zaborców i umieściwszy je w konturach Polski, pięknie odtańczyło taniec wolności. Wszyscy śpiewaliśmy nowoczesną kolędę „Oto dziś narodziła się Miłość”. Aniołowie rozdawali czerwone serca z cyt. z Pisma Św.. Na zakończenie Kaszubka i Krakowianka wniosły stół, biały obrus, świecę, Biblię i opłatki. Podkreślając nasz polski, ekumeniczny charakter zaśpiewaliśmy też przepiękną kolędę prawosławną w języku starocerkiewno słowiańskim „Cicha noc nad Palestynoj. W podniosłej atmosferze wysłuchaliśmy życzeń Pani Dyrektor i zaczęliśmy łamać się opłatkiem oraz składać sobie życzenia. Spotkanie zakończyło się wspólną Wigilią dla rodziców.
Iwona Krzykała

Dzisiaj uczestniczyliśmy na uroczystej Akademii z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Uroczystości odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Białymstoku. Chóry z różnych szkół zaśpiewały utwory patriotyczne oraz obejrzeliśmy krótką inscenizację z powitania Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na koniec była miła niespodzianka: Darek i Marcin przez chwilę byli żołnierzami wojsk z 1918r.

W naszej szkole też są ładnie udekorowane sale lekcyjne z okazji Święta narodowego Polski. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

 

                             

     
NASZA NAJLEPSZA KADRA

Nauczany przedmiot

     Dorota Rodziewicz – Dyrektor                                      legitymacja

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Oligofrenopedagog

Bożena Dąbrowska - Wicedyrektor Wychowanie fizyczne
  Bergiel Kinga Wychowawca 1GWs
Czaczkowski Bartosz Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Fiedroczuk Ewa Zajęcia rozwijające kreatywność  - plastyka, technika 
Goch Anna Wychowawca grupy C Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Hryszko Małgorzata  Terapia psychologiczna
Jabłonowska Edyta Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Jarmołajew Ewa Zajęcia rozwijające kreatywność - technika 
Jurgiel Joanna Wychowawca grupy E DPS Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego 
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Klimaszewska – Prokop Magdalena muzykoterapeuta 
Kopczuk Anna Zajęcia rozwijające kreatywność
Biofeeback
Kruszewski Jerzy Zajęcia rozwijające kreatywność – muzyka z rytmiką
Krzykała Iwona Religia rzymskokatolicka
Etyka
Noskowicz Arkadiusz Zajęcia rozwijające kreatywność 
Oksiejczuk-Prusak Elżbieta Terapia logopedyczna
zajęcia rozwijające komunikowanie się
Olech Alicja Wychowawca klasy III
Ołdakowska Anna  Urlop dla poratowania zdrowia 
Ostrowski Marcin Nauczyciel rehabilitant
Ożarowska Edyta Wychowawca świetlicy A
Polubicka Anna Wychowanie fizyczne
Pszczoła Elżbieta Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Ropiak Iwona urlop wychowawczy
Rzepiejewska Magdalena Terapia psychologiczna
Sadłowska Sylwia urlop bezpłatny
Szałaj Jacek Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej
Surmacewicz Marcin Nauczyciel grupy wychowawczej IGWs
Rehabilitant ruchowy
Siemienowicz Katarzyna Wychowawca klasy V-VIII
Szkiłądź Małgorzata Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Wychowawca grupy D Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
  Szulczyńska Mariola Nauczyciel 2GWs
Szymańska Krystyna Wychowawca klasy IV - VIII
Targońska Karolina Integracja sensoryczna
Wychowawca GW 2a
Tenderenda Małgorzata Wychowawca grupy F DPS Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego 
  Trochimczuk Justyna Wychowawca kl I-III A
Wnorowska-Kucharska Ewa Wychowawca grupy A Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego 
Zajęcia rewalidacyjno  - wychowawcze
Wysocka Alina Wychowawca grupy B Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego 
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Wysocka Ewa urlop bezpłatny
Rogalska Anna Wychowawca klasy IV - VIII
Zaniewska Dorota Wychowawca klasy VI -VIII
Ziółkowska Olga Wychowawca klasy V -VIII
Zwolińska Mariola Wychowawca klasy VII
Żarska Joanna Wychowawca klasy III gim.
neurologopeda
 

Mateusz jest chłopcem, który do komunikacji wykorzystuje obrazki. Posiada własną książkę komunikacyjną, z której uczy się korzystać. Aby wzmocnić w nim chęć i motywację do komunikowania się, zaproponowałyśmy mu wraz z panią logopedą  nieco  łatwiejszą  pomoc. Wykorzystałyśmy najczęściej stosowane przez niego symbole i zaczepiłyśmy je na wygodnej w użyciu smyczy do kluczy. Ze względów bezpieczeństwa, można zamienić smycz na np. szeroką gumę.

10.12.2016r odbył się XV Regionalny Turniej Tenisa Stołowego. Nasz uczeń Marcin Maksimowicz zdobył złoty medal w swojej kategorii. Gratulujemy!!  Marcin chętnie angażował się w inne zajęcia: pomagał sędziemu, porządkował salę, wzorowy zawodnik:)) Dziękujemy organizatorom ZS Nr 13 i ZS Nr 16 w Białymstoku za profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone zawody. Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Dnia 29.04.2016 r. uczniowie wraz z nauczycielami doskonalili swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tj.:

1) Zabezpieczenie miejsca wypadku.

2) Sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu            i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów).

3) Zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych, przekazanie prawidłowej i zwięzłej informacji telefonicznej o zaistniałym zdarzeniu.

4) Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (ćwiczenia na manekinach).

5) Wykonanie pozostałych / innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego.

Celem zajęć było:

- rozumienie wartości zdrowia,

- doskonalenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- doskonalenie technik wykonywania opatrunków i bandażowania poszczególnych części ciała,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za rzetelne wykonanie przyjętych zadań.

Dnia 04.11.15r. w Zespole Szkół Nr 12 ,w oddziałach szkoły przy Domu Pomocy Społecznej, grupa uczniów wraz z nauczycielami wzięła udział w akcji "Pola Nadziei". Na terenie ogródka szkolnego zostały posadzone żonkile. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali czynności niezbędne do przygotowania miejsc na przyszłe kwiaty. Wiosną ogród nabierze barw,kiedy rośliny  zakwitną. Czekamy z niecierpliwością!

Strona 1 z 2