ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

Innowacja pedagogiczna

Występ Bartka

Ślubowanie uczniów

Zawody Atletyka dla każdego

Występ zespołu

Witajcie wakacje!

Lubię moją szkołę

Zabawa karnawałowa

W świątecznym nastroju

Kolejny występ zespołu ETNO-FOLK