• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Dzień Bezpiecznego Internetu - Działajmy razem!

Dodano: 10.02.2023

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii związanej z bezpieczeństwem w Internecie "Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 - Działajmy razem". Od lutego do końca marca 2023 r.  będziemy realizować zadania związane z promocją bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w kampanii oraz bezpieczeństwa w Internecie są zamieszczane na stronie https://www.saferinternet.pl/

 

"Cukier Lukier"

Dodano: 09.02.2023

   W naszej szkole odbyły się warsztaty „Cukier Lukier” – tworzenie lizaków i cukierków. Uczniowie mogli obserwować produkcję ręcznie wyrabianych słodyczy oraz spróbować własnych sił przy ich tworzeniu. Wykonywane lizaki miały kształt serca, kwiatka, świderka.

   Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali pięknie zapakowanego lizaka i cukierki. Było to niezapomniane przeżycie. Słodkości smakowały fantastycznie!

Realizacja projektu Erasmus+ w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

Dodano: 08.02.2023

     Głębsza analiza zagadnienia ochrony środowiska i zachodzących zmian klimatycznych pokazuje, iż nie tylko przemysł ciężki i produkcja spalin są czynnikami dewastującymi przyrodę. Ogromny wpływ na te zmiany ma przemysł spożywczy i produkcja żywności. Chów zwierząt jest dla środowiska w znaczącym stopniu bardziej obciążający niż produkcja roślinna i wymaga zużycia większej ilości wody i energii. Przyczynia się on do wylesienia terenów, zanieczyszczenia powietrza, erozji gleby, ginięcia gatunków zwierząt i niszczenia ich naturalnych siedlisk.

    Przed takimi zagadnieniami stanęli uczniowie dwóch placówek szkolnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Vilniaus “Vilties” specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras z Litwy oraz Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. W związku z podjęciem ważnego dla naszej przyszłości zagadnienia opracowano międzynarodowy program Erasmus+ Akcja KA2 – Partnerstwa strategiczne dla szkół, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pt: „Healthy eating, food and nature conservation increase social inclusion of student with special needs“.

     Projekt trwał od stycznia do października 2022 r. Głównym celem było zwiększenie poziomu włączania społecznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozwijanie ich umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania; przeciwdziałanie marnowaniu żywności i ochronę środowiska.

    Gospodarzami projektu Erasmus+ byli nauczyciele i uczniowie placówki z Wilna, a partnerami nauczyciele i uczniowie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Inauguracja projektu odbyła się podczas wizyty studyjnej w Wilnie, na której dokonano analizy projektu pod kątem uwzględnienia wytycznych zarządzania ryzykiem, z naciskiem na realizację celów oraz wzajemną wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych. Zrealizowano panel dyskusyjny na temat szkolnictwa specjalnego w Polsce i na Litwie.

     W ramach projektu Erasmus+ realizowaliśmy zadania dotyczące zdrowego odżywiania. Sprawdziliśmy poziom wiedzy uczestników projektu, który polegał na odróżnianiu produktów zdrowych od niezdrowych. Odwiedził nas pan dietetyk z Centrum Dietetyki Stosowanej w Białymstoku. W sposób jasny i konkretny wytłumaczył uczniom zasady zdrowego odżywiania. Przypomniał, że do zdrowego życia potrzebne jest spożywanie pięciu porcji warzyw lub owoców dziennie.

      Kolejnym zadaniem w realizowanym projekcie było zapoznanie uczniów z piramidą zdrowego żywienia. Odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które miały na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywiania wśród uczniów. Praktyczne działania obejmowały m.in. samodzielne zakupy owoców i warzyw na targowisku miejskim oraz przygotowywanie opartych na nich zdrowych potraw. Wszystko to wpłynęło znacząco na zwiększenie świadomości uczniów o zbilansowanej diecie. Oryginalną formą zastosowaną do utrwalenia zdobytych umiejętności poruszania się w świecie spożywczych wyborów było przygotowanie przedstawienia teatralnego „Na straganie” metodą kamishibai. Zdrowe składniki zbilansowanej diety, czyli warzywa, zostały przedstawione w sposób zabawny, aby zachęcić do ich spożywania. Odbyło się połączenie sztuki z praktycznym życiem podczas zakupów na miejskim targowisku.

   Nieodłącznym składnikiem zdrowego stylu życia jest aktywność ruchowa. Jedną z form takiej aktywności jest praca w ogrodzie. Uczestnicy projektu w ramach podejmowanych działań zaplanowali założenie ogrodu warzywnego. Wykonywane przez uczniów niezbędne prace przygotowawcze (np. zakup narzędzi ogrodniczych, zakup nasion i sadzonek) oraz zasadnicze (wysiewanie nasion, systematyczne podlewanie ogrodu) wzmacniały w nich z jednej strony własną samodzielność i umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, a z drugiej rozwijały wiedzę w zakresie sposobów pozyskiwania zdrowej żywności.

   Zdrowa żywność w życiu codziennym to potrawy przygotowane na bazie zdrowych produktów. Umiejętność ich przygotowywania to jedna z umiejętności nabywana podczas praktycznych prac w kuchni zmierzających do eliminowania nadmiernych ilości mięsa w codziennej diecie i zastępowania go produktami warzywno-owocowymi. Rezultatem praktycznych działań kulinarnych uczniów-uczestników projektu było opracowanie i wydanie dwujęzykowej (w języku polskim i litewskim) książki z przepisami zdrowych potraw zawierającej fotorelacje z przyrządzania. Dostosowanie książki do niepełnosprawności intelektualnej dzieci dodatkowo podnosi jej uniwersalność i użyteczność.

   Jednym z głównych aspektów związanych z ochroną przyrody, z którym boryka się współczesny świat, a z którym zostali zapoznani odbiorcy projektu, jest ograniczony zasób dostępnej wody pitnej. Młodzież podczas organizowanych pogadanek, prezentacji multimedialnych i oglądania filmów edukacyjnych nabywała wiedzę dotyczącą sposobów oszczędzania wody. Jednym z nich jest zachęcanie do diety wegetariańskiej, która jest odpowiedzią na nadmierną hodowlę zwierząt pochłaniającą olbrzymie ilości wody. W szkole przeprowadzono również akcję „Nawadnianie” polegającą na promowaniu picia wody zamiast słodkich napojów. Uświadomienie znaczenia wody w prawidłowym i zdrowym funkcjonowaniu organizmu człowieka było wartością dodaną tych działań.

   W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym odbył się Integracyjny Rodzinny Festyn „Na zdrowie”. Podczas imprezy promowano zdrowy styl życia, zachęcając do degustacji przygotowanych potraw, przekąsek i napojów oraz serwowano grillowane warzywa jako zdrową odmianę grillowania. Zorganizowano również wyjazd edukacyjny do ekologicznego gospodarstwa. Uczniowie mieli sposobność zapoznania się z uprawą warzyw i owoców bez użycia nawozów sztucznych oraz poszerzyli swoją wiedzę na temat dbania o środowisko naturalne, życie owadów i wykorzystanie wody deszczowej do podlewania roślin. Wycieczka była sposobem integracji dzieci miejskich ze środowiskiem wiejskim oraz uświadomieniem skąd się biorą owoce i warzywa w sklepach.

   Kontynuacją działań projektowych było uświadomienie uczniom problemu marnowania żywności na świecie. W tym celu zaprosiliśmy do naszej szkoły pracownika Jadłodzielni w Białymstoku, który przybliżył skalę problemu oraz zasady funkcjonowania placówki jaką jest Jadłodzielnia. Przedstawiono sposoby jak wykorzystywać i nie marnować żywności poprzez działania praktyczne takie jak: pasteryzacja, suszenie owoców i warzyw, mrożenie, kandyzowanie oraz dzielenie się nadmiarem żywności z innymi. Uwrażliwiliśmy uczniów w zakresie ważności terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych oraz przekazywania niewykorzystanego jedzenia w domu osobom potrzebującym. Odbyły się zbiórki żywności, którą uczniowie systematycznie przekazywali tej organizacji.

    Kończąc działania projektowe zaprosiliśmy naszych partnerów z Wielofunkcyjnego Ośrodka w Wilnie na podsumowanie realizacji zadań do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Gościliśmy również przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Departamentu w Białymstoku. Podczas wizyty wymieniliśmy się doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej, a uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w przedstawieniu teatralnym pt. „Bajka o jesiennym szalu”. Współpraca z partnerami z Wilna przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Zyskaliśmy wiedzę i doświadczenie w temacie zdrowego odżywiania, a działania praktyczne są kontynuowane w środowisku rodzinnym naszych uczniów. Wymiernym efektem działań projektowych było podniesienie przez nauczycieli kompetencji dydaktycznych, metodycznych, językowych oraz kulturowych.

    Realizacja projektu pozwoliła na integrację społeczności szkolnej z lokalnym środowiskiem. Wieloletnia współpraca z partnerami z Litwy powinna przyczynić się do realizacji kolejnych projektów. Zachęcamy nauczycieli do udziału w pisaniu wniosków i realizacji projektów Erasmus+. Wpływa to znacząco na podniesienie jakości pracy szkoły, wymiany doświadczeń nauczycieli oraz wzrostu kompetencji kluczowych uczniów.

Katarzyna Siemienowicz, oligofrenopedagog

Olga Ziółkowska, oligofrenopedagog, koordynator projektu

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

Dzień Babci i Dziadka

Dodano: 21.01.2023

Cały tydzień czekaliśmy na niezwykle wyjątkowych Gości, na was drogie Babcie i kochani Dziadkowie 😀Wreszcie 19 stycznia 2023 r. powitaliśmy Was w naszych szkolnych progach, z radością w sercach i pewną dozą ekscytacji, bowiem niektórzy z Was przyszli tu pierwszy raz. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka rozpoczęliśmy wspólnym muzycznym powitaniem oraz życzeniami, które złożył w imieniu wszystkich wnuków uczeń Marcin Maksimowicz. Następnie odbyła się prezentacja instrumentalno-muzyczna do utworu z filmu „Amelia” oraz baletu D. Szostakowicza, podczas której uczniowie akompaniowali na dzwonkach, trójkątach, metalofonie i ksylofonie. Po tym jak ta cudowna muzyka otuliła nas swoim pięknem udaliśmy się w podróż w czasie- do dawnych zabaw naszych Babć i Dziadków. Gra w klasy, chowanego, ciuciubabkę, hula-hop czy popularna niegdyś „zośka” zagościły na naszym spotkaniu i dzieci spontanicznie zaprezentowały zapomniane już w dzisiejszych czasach zabawy. Przybyli Goście otrzymali drobne upominki od swoich wnuków: laurki, zakładki do książek i ręcznie wykonane serduszka prosto z naszej szkolnej pracowni ceramicznej. Zanim wróciliśmy do codziennych spraw zaśpiewaliśmy jeszcze wspólnie kolędę „Gore gwiazda Jezusowi” oraz uwieczniliśmy nasze spotkanie na międzypokoleniowej sesji fotograficznej. Dziękujemy Wam kochani Goście za odwiedziny i zapraszamy częściej. Zapraszamy do fotogalerii :-)

Organizatorki: Alicja Olech i Justyna Trochimczuk

Występ na XVIII Ekumenicznym Konkursie Kolęd

Dodano: 14.01.2023

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!

Niech to będzie wiadome po całej ziemi.

                                                      (Iz. 12,5)

      12 stycznia 2023 r. nasi uczniowie: Kamila Gorazińska, Magdalena Gołaszewska oraz Volodymyr Holubnychyi, pod kierunkiem pana Jerzego Kruszewskiego i przy akompaniamencie akordeonu, wystąpili w XVIII edycji Ekumenicznego Konkursu Kolęd, organizowanego przez Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Serdecznie gratulujemy pięknego występu:-)

"Odlotowy pokaz" sów

Dodano: 12.01.2023

11 stycznia 2023 r. odwiedził nas p. Dawid z firmy ODLOTOWE POKAZY z mini ZOO z Niewiadomej k. Sokołowa Podlaskiego w towarzystwie niezwykłych gości, a mianowicie trzech rodzajów sów: płomykówki, puszczyka i sowy śnieżnej. Mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska tym wyjątkowym ptakom, które zachwyciły nas swoim wyglądem i charakterem. Dowiedzieliśmy się też jakie zwyczaje ma sowa i czym się żywi. Zapraszamy do naszej „ODLOTOWEJ” GALERII ZDJĘĆ 🦉

Spotkanie z edukatorką leśną

Dodano: 11.01.2023

      Dnia 9 stycznia 2023r. gościliśmy Panią Annę Jarząbską, edukatorkę leśną z Ośrodka Edukacji Leśnej JAGIELLOŃSKIE w Białowieży. Rozmowa o lesie i jego mieszkańcach oraz kontakt z naszymi drzewami 🌲🌲🌲wprawiły wszystkich w dobre samopoczucie.

Dziękujemy Pani Aniu za wizytę.

Orszak Trzech Króli

Dodano: 05.01.2023

     Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Orszaku Trzech Króli jako reprezentantów Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczych w Białymstoku. Spotykamy się przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki o godzinie 11.45 aby następnie wspólnie dołączyć do Orszaku Trzech Króli, który formować się będzie obok Archikatedry Białostockiej.

Sukcesy naszych uczniów w Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Zwierzaki-Cudaki"

Dodano: 04.01.2023

      Uczniowie naszej szkoły – Lena Ignatowicz, Julia Dąbrowska, Michał Boczko, Kacper Pankiewicz, Michał Ochrymiuk, Norbert Kozioł, Paweł Gniedziejko i Kamil Jarmołowicz zdobyli nagrody oraz wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie plastyczno-fotograficznym „Zwierzaki- Cudaki”, organizowanym przez świetlicę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku. Nasi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a zdobywcy nagród dodatkowo bilety wstępu do Fabryki Misia. Prace konkursowe należało wykonać z materiałów naturalnych, darów jesieni tj. kasztanów, żołędzi, liści, jesiennych kwiatów, warzyw. Powstały niezwykłe, bardzo kreatywne prace, wykonane pod kierunkiem p. Edyty Ożarowskiej, p. Emilii Muśko, p. Joanny Jurgiel, p. Anny Goch, p. Doroty Zaniewskiej i p. Justyny Trochimczuk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry