• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Historia

 • Napisane przez: Dorota Rodziewicz

Początki Naszej Szkoły sięgają roku 1969 kiedy to dzięki inicjatywie rodziców i staraniom Wydziału Oświaty powstała pierwsza w województwie placówka obejmująca edukacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym tak zwana „Szkoła Życia” będąca filią Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku. Siedziba szkoły mieściła się na ulicy Sitarskiej 25 i obejmowała opieką 33 wychowanków uczących się w dwóch oddziałach. Tego samego roku w październiku powstają także oddziały szkoły przy Państwowym Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ulicy  Armii Radzieckiej dzisiejszej Baranowickiej 203 stanowiące drugą filię SP nr 17.

We wrześniu roku 1975 z klas mieszczących się przy ulicy Sitarskiej 25 oraz z klas funkcjonujących przy Państwowym Domu Pomocy Społecznej utworzono odrębną placówkę – Szkołę Podstawową nr 35 Specjalną dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  i znacznym. Pierwszym dyrektorem  szkoły  zostaje mgr Zofia Ciupa. Zajęcia prowadzone były w trudnych warunkach lokalowych, pomieszczenia nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brakowało sprzętu, pomocy naukowych.

Dzięki inicjatywie rodziców, grona nauczycielskiego i dyrektorki pani Aliny Radomskiej z dniem 1 września 1984 szkoła została przeniesiona na ulicę Krakowską 19. Na otwarcie placówki przybyły władze wojewódzkie i miejskie Białegostoku, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz telewizja. Od tej chwili rozpoczął się rozwój placówki, której głównym celem  było możliwie jak najpełniejsze przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie. Budynek, w którym wcześniej funkcjonowało przedszkole  przeszedł generalny remont i szkoła otrzymała lepsze warunki do pracy- klasy, pracownie, świetlicę, ogród - stwarzające możliwość  prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w pełniejszym zakresie. Szkoła  w tym okresie intensywnie rozwija się. Odbywa się  wiele zajęć, imprez i wyjazdów.

W roku 1985 została oficjalnie zarejestrowana szkolna drużyna  harcerska „Nieprzetartego szlaku”. Uczniowie zdobywają wiele nagród w konkursach muzycznych, plastycznych, medali na zawodach sportowych. Zawiązuje swoją działalność  grupa teatralna. Przez szereg lat ma ona luźny charakter, a zespół jest powoływany do wystawiania konkretnych inscenizacji. Od roku 2002 w Zespole Szkół nr 12 zostaje utworzona formalna grupa teatralna pod nazwą „RADOŚĆ”- trzon jej tworzą wychowankowie – aktualnie uczniowie klasy VI SP i II G.

W budynku szkoły od roku 1985 mieściło się też jedno z pierwszych w Białymstoku Przedszkoli Specjalnych, które z czasem  musiało zawiesić swoją działalność, z powodu niskiej frekwencji dzieci  niepełnosprawnych. W tym czasie zaczynają one trafiać  do placówek integracyjnych.

W roku 2000 zgodnie z wcześniejszymi  zmianami w systemie oświaty  szkoła otrzymuje nowe nazewnictwo i powstaje Zespół Szkół nr 12 w Białymstoku w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 35 i Publiczne Gimnazjum  nr 26. Kadra pedagogiczna rozrasta się a nauczyciele  szkoły  stale podnoszą własne kwalifikacje poszukując nowych rozwiązań w pracy z dziećmi specjalnej troski. Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Od roku 2000 zaczynają  funkcjonować pierwsze oddziały szkoły obejmujące edukacją dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną początkowo przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej  203, a od 2002  przy filii DPS w Bobrowej Dolinie.

W 2005 powstają dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze  w siedzibie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Krakowskiej dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

W roku 2003 rozpoczął się gruntowny remont placówki.  Przebudowano korytarz i szatnię,  zmieniono podłogi, wymieniono okna. Dobudowano też część budynku, w której mieszczą się pracownie- komputerowa, logopedyczna i EEG Biofeedback, sekretariat, łazienka i co najważniejsze winda pozwalająca na swobodne przemieszczanie się po szkole dzieci na wózkach.

W roku 2008 następuje dalszy rozwój placówki: remont kuchni , odnawianie  klas i pracowni oraz  wyposażenie  klas i świetlicy szkolnej w  nowe meble. Powstają  koła zainteresowań między innymi: koło przyrodnicze, teatralne. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne takie jak: gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, zajęcia z komputerem, terapia EEG Biofeetback, logopedia i komunikacja alternatywna.

W roku 2017 Zespół Szkół Nr 12 został przekształcony w Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 35 oraz Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy.

Historia „Naszej Szkoły” to 40 lat  tradycji,  to miejsce, w którym nasi podopieczni otoczeni są przyjazną domową atmosferą, to miejsce gdzie mogą się rozwijać i rehabilitować.

Dyrektorzy szkoły:

 1. mgr Zofia Ciupa
 2. mgr Danuta Paprocka
 3. mgr Alina Radomska
 4. mgr Mariusz Zdańkowski - 1985 - 1992
 5. mgr Helena Regucka - 1992-2003
 6. mgr Ewa Jarmołajew - 2003-2008
 7. mgr Elżbieta Pszczoła - 2008 - 2017
 8. mgr Dorota Rodziewicz - 2017 - 2022
 9. mgr Anna Małgorzata Samborska - od 2022

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry