• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
drukowanie choinki

Druk 3D - #LaboratoriaPrzyszlosci

Dodano: 23.12.2022

W ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt w postaci drukarki 3D. Nowoczesny sprzęt wywołał duże zainteresowanie wśród uczniów, których w świat druku 3D wprowadza p. Marcin Surmacewicz. W ostatnim czasie w szkole dominowała tematyka związana ze świętami Bożego Narodzenia, w związku z tym postanowiliśmy wydrukować piękne, zielone ażurowe choinki. Wydruk 3D jest dość czasochłonny, wymaga cierpliwości, uczniowie z zaciekawieniem obserwowali ten proces, niewątpliwie warto było czekać na efekt końcowy. W głowach rodzą się kolejne pomysły na wykorzystanie nowego urządzenia. Zapraszamy do fotogalerii.

Pierwsze zdjęcia z "Foto lekcji"

Dodano: 07.11.2022

Jesień w tym roku jest słoneczna i kolorowa,  po kilku lekcjach z podstawy obsługi aparatu mieliśmy za zadanie wykonać zdjęcia o tematyce - jesienne dary i kolory. W szkole w DPS zdjęcia zostały umieszczone na tablicy, cieszymy się że Wam się podobają nasze zdjęcia Przedstawiamy Wam efekty naszej pracy 🎬. 

Pozdrawiamy

Kuba, Wiktor, Szymon U., Ania i Szymon Ł.

Laboratorium kreatywności #LaboratoriaPrzyszlosci

Dodano: 29.10.2022

W ramach udziału w rządowym programie #LaboratoriaPrzyszlosci w naszej szkole powstało laboratorium kreatywności. Zakupiona została stacja pogodowa, która pozwala obserwować i opisywać pogodę. Uczniowie na początku zostali zapoznani z symbolami pogody, przeprowadzili szczegółowe obserwacje z wykorzystaniem stacji, wykonali ilustracje odzwierciedlające zaobserwowane warunki pogodowe.

Laboratorium fotograficzne #LaboratoriaPrzyszlosci

Dodano: 25.10.2022

Nasi uczniowie z radością i ogromną pasją korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach udziału naszej szkoły w rządowym programie #LaboratoriaPrzyszłości. Nowoczesny sprzęt daje możliwości rozwijania pasji i zainteresowań. Uczniowie zostali zapoznani z obsługą aparatu i rozpoczęli swoje pierwsze kroki w obszarze fotografii. W październiku odbyła się sesja fotograficzna z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu  oraz lampy do oświetlenia. Podczas sesji powstały piękne zdjęcia. 

Projekt edukacyjny "Foto lekcja"

Dodano: 24.10.2022

             Projekt edukacyjny „Foto - lekcja”

Zatwierdzony decyzją rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2022

 

Opracowanie i prowadzenie: Anna Rogalska, Dorota Rodziewicz, Joanna Żarska

Uczestnicy: klasa 5c, 7a, 8d, z możliwością dołączenia uczniów z innych klas.

Projekt skierowany jest do uczniów  szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. „Foto lekcje” to forma ciekawego  zaspokajania potrzeb poznawczych uczniów i rozwijania ich zainteresowań, z jednoczesnym uwzględnieniem ich zróżnicowanego funkcjonowania.  Rezultatem działań w ramach projektu będzie umożliwienie funkcjonowania uczniów w życiu społecznym, ich rozwój poznawczy, oderwanie od codzienności i pokazanie  możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego. Pozwoli na rozwijanie kreatywności, twórczej postawy i indywidualnych talentów naszych uczniów.

Cele główne projektu:

 • Uwrażliwienie uczniów na otaczający nas świat i zachęcanie do obserwacji tego, co nas otocza.
 • Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.
 • Rozwijanie poczucia estetyki.
 • Rozwijanie kreatywności oraz postawy twórczej, wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.
 • Wspieranie motywacji uczniów w podejmowaniu wyzwań.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, uwagi, spostrzegania, wzbogacanie słownictwa
 • Kształcenie umiejętności współpracowania i współdziałania w grupie i zespołach

Cele operacyjne (uczeń adekwatnie do swoich potrzeb i możliwości):

 • poznaje budowę aparatu fotograficznego: analogowego i cyfrowego, obiektywu i przeznaczenie tych urządzeń.
 • uczy się robić zdjęć aparatem cyfrowym i telefonem.
 • uczy się i doskonali umiejętność fotografowania
 • przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas fotografowania
 • rozumie związki przyczynowo –skutkowe
 • potrafi pracować w zespole
 • wzbogaca swoje słownictwo o pojęcia związane z fotografowaniem
 • dostrzega piękno i bogactwo najbliższego środowiska przyrodniczego

Metody pracy:

 • aktywność badawcza
 • rozmowy, pogadanki, objaśnienia
 • wycieczki, spacery
 • aktywność plastyczna
 • organizowanie wystawy prac

Środki dydaktyczne:

- sprzęt zakupiony w ramach projektu MEN „Laboratoria przyszłości”

Czas trwania projektu : IX 2022 – VI 2023

Plan projektu i harmonogram działań:

Projekt zakłada realizację zajęć w oparciu o cele i założenia indywidualnie w klasach oraz podczas wspólnych warsztatów. Realizacja projektu będzie aktualizowana zgodnie z potrzebami możliwościami uczniów. Istnieje możliwość dokonywania zmian w trakcie trwania projektu w celu pełnej realizacji założeń projektu.

 1. Aparaty fotograficzne - budowa, przeznaczenie, funkcje, obsługa.
 2. Natura w obiektywnie – robienie zdjęć w plenerze.
 3. Aktywność plastyczna z wykorzystaniem zdjęć – kolaż wykonany ze zdjęć.
 4. Rodzaje fotografii ze względu na tematykę.
 5. Sesja fotograficzna.
 6. Wystawy prac, kącik fotograficzny (ja – twórca, ja – widz).

Ewaluacja działań: obserwacja zachowań uczestników projektu,  obserwacja stopnia zaangażowania uczniów w realizację projektu. W ramach ewaluacji omówione będą zajęcia klasowe oraz warsztaty wspólne. Przewiduje się możliwość utworzenia wystawy z prac uczniów. Uczestnikom projektu zostaną przygotowane dyplomy.

Opracowanie i realizacja:

Anna Rogalska

Dorota Rodziewicz

Joanna Żarska

Innowacyjny projekt edukacyjny "Szumi dookoła las"

Dodano: 06.10.2022

6 października 2022 r. dbyła się pierwsza wyprawa do lasu w ramach szkolnego innowacyjnego projektu edukacyjnego "Szumi dookoła las". Pierszym terenem leśnym, do kórego się wybraliśmy był Rezerwat Antoniuk w Białymstoku. Projekt jest realizowany w klasach 5a i 5b, opiekunami projektu są p. Alicja Olech, p. Justyna Trochimczuk i p. Marcin Surmacewicz.

Podstawowym celem działań projektu jest wykorzystanie środowiska naturalnego - lasu jako bazy do realizacji zadań edukacyjnych. Przekazywanie uczniom treści edukacyjnych i kształtowanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, samoobsługowych w otoczeniu żywej przyrody to główny sens projektu. Jego innowacyjność polega nie tylko na nietypowym otoczeniu ucznia podczas realizowania zajęć edukacyjnych i terapeutycznych- las i jego wpływ na samopoczucie dziecka stanowi sam w sobie rodzaj terapii.

Ważnym elementem projektu są zasady wspólnej pracy podczas pobytu na leśnych lekcjach. Jedną z nich jest brak nagród i kar. Całkowita dowolność wykonywania działań sprawia, że stają się one atrakcyjne same w sobie, ale tylko wtedy gdy pozwolimy je wykonywać dzieciom w dowolnie wybranym przez nich momencie. Projekt ten z założenia ma dać czas dla dziecka na samodzielną i własną decyzję podjęcia aktywności poznawczej.

Cele szczegółowe projektu to:

 • poprawa koncentracji uwagi, trening uważności;
 • wzbogacenie wiedzy dzieci o środowisku przyrodniczym (las);
 • kształtowanie wrażliwości na naturalne piękno i zasobność lasu;
 • wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego;
 • kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej;
 • relaksacja;
 • rozwijanie samodzielności;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych;
 • poprawa funkcji poznawczych

Laboratoria Przyszłości

Dodano: 14.04.2022

Szkoła bierze udział w Rządowym Programie Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

I Komunikat - zrealizowaliśmy 60% środków na zakup sprzetu do nastepujących zajęć - laboratoria:

1. Laboratorium fotograficzne 

- aparat fotograficzny,  oświetlenie do realizacji nagrań, statyw z akcesoriami

- gimbal, mikroport, mikrofon kierunkowy

2. Laboratorium gospodarstwa domowego:

- lodówka, blender, robot kuchenny, zestaw sztućców, zastawa stołowa, zestaw noży

- zestaw desek do krojenia, sito druszlak, stolnica, miski

3. Laboratorium kreatywności:

- mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacja pogodowa

- drukarka 3d, dyktafon,

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany na zajęciach rozwijających kreatywność.

II Komunikat - zrealizowalismy pozostałe 40 % środków na zakup sprzętu do zajęć.

Zakupilismy zewnętrzną stację pogody oraz laptop do drukarki 3d.

Scenariusze lekcji - AKTYWNA TABLICA II edycja

Dodano: 09.02.2022

Rodzaj  zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Ptaki zimą

Prowadząca: mgr Alicja Olech

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Walentynki

Prowadzący: Katarzyna Siemienowicz

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć : Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Temat zajęć: Znam różne rodzaje sklepów i opowiadam o nich z zastosowaniem AAC

Prowadzący: Iwona Ropiak

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć:  Wiosna na talerzu

Prowadzący: Joanna Jurgiel

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Rewalidacja indywidualna

Temat zajęć : Rozwijanie funkcji poznawczych z wykorzystaniem technologii cyfrowej. 

Prowadzący zajęcia: Justyna Trochimczuk

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Wiosna-nowa pora roku.

Prowadzący: Krystyna Szymańska

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Powitanie wiosny

Prowadzący: Olga Ziółkowska

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Utrwalamy polskie symbole narodowe.

Prowadzący: Dorota Zaniewska

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Marcowa pogoda

Prowadzący: Katarzyna Siemienowicz

zobacz/pobierz

Rodzaj zajeć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Temat zajęć: Wiosenne powroty - bocian.

Prowadzący:Katarzyna Siemienowicz

zobacz/pobierz

Rodzaj zajęć: Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Temat zajęć: Szukamy wiosny

Prowadzący: Iwona Ropiak, Justyna Trochimczuk

zobacz/pobierz

AKTYWNA TABLICA II edycja

Dodano: 08.02.2022

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła otrzymała środki finansowe z MEiN i przystąpiła do kolejnej edycji rządowego programu Aktywna Tablica. W październiku 2021 r. szkolnym e-koordynatorem wspierającym Dyrektora placówki w zakresie realizacji programu została pani Justyna Trochimczuk. Powołane zostały zespoły samokształceniowe nauczycieli. W grudniu 2021 r. został zakupiony nowy sprzęt w postaci Magicznej Ściany 2.0 oraz nowe oprogramowania takie jak: Pakiet Ekspert PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA, programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie naśladowania, mowa bierna, Autyzm. Mowa w kontekście społecznym, Pakiet multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, Akademia Bambika. Operacje myślowe na Magiczną ścianę, Pakiety pomocy „Niepełnosprawność intelektualna” i inne.

Głównym celem programu jest możliwość stosowania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, a także podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bogata baza dydaktyczna w postaci nowoczesnych narzędzi cyfrowych, które zostały wybrane zgodnie z potrzebami naszych uczniów, przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych oraz będzie ogromnym wsparciem w terapii. Nauczyciele systematycznie poszerzają swoją wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji, biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach, webinariach. W ramach programu Aktywna Tablica powołana została Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli naszej szkoły oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej Jasny Cel w Białymstoku. Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce AKTYWNA TABLICA zamieszczane będą scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry