• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Miesiąc AAC w naszej szkole

Dodano: 06.10.2022

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC - dla nas to termin dobrze znany - Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna (Augmentative and Alternative Communication). AAC jest metodą, która pozwala naszym uczniom i wychowankom wysyłać i nadawać komunikaty wtedy, gdy brak mowy lub niewystarczający jej poziom to uniemożliwiają lub utrudniają.

W praktyce są to wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań możemy wykorzystać znaki graficzne (piktogramy, obrazki, symbole), znaki manualne (gesty) lub znaki przestrzenno-dotykowe (np. przedmioty). Dzięki takim narzędziom osoby niemówiące lub posługujące się mową w ograniczonym stopniu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia. 

Wprowadzenie AAC jest bardzo często antidotum na trudne zachowania, frustrację, gdyż daje możliwość wyrażenia niezaspokojonych potrzeb. A to jest możliwość nie do przecenienia. 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, chcąc przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy na temat AAC, proponuje:

 1. Spotkanie z pracownikiem MOPR, który opowie o tym, jak uzyskać dofinansowanie do tabletu z oprogramowaniem Mówik i rozwieje wszelkie wątpliwości z tym związane - 19.10.2022 (środa) 14:30.
 2. Warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych i zainteresowanych osób "Komunikuję się gestem, obrazkiem, wzrokiem" 22.10.2022 (sobota) w godzinach 11:00 - 13:00, w czasie których zostanie zaprezentowana metoda Makaton, PECS oraz C-Eye (zapisy u wychowawców lub w sekretariacie).
 3. Własnoręczne tworzenie książeczek przez naszych podopiecznych i ich wychowawców, a następnie wykorzystanie ich do czytania uczestniczącego z komunikatorami Super Talker, Partner One, Partner Plus.

Organizatorzy: Iwona Ropiak, Alicja Miłkowska, Elżbieta Oksiejczuk-Prusak, Justyna Trochimczuk

Czytanie uczestniczące w formie interaktywnej

Dodano: 20.06.2022

W naszej Placówce wykorzystujemy czytanie uczestniczące jako jedną z form terapii komunikacji. Dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się chętnie uczestniczą w takiego typu aktywnościach, łączących naukę i zabawę. 

Korzyści płynące z czytania uczestniczącego:

 1. Budowanie motywacji do nauki czytania.
 2. Budowanie wspólnego pola uwagi.
 3. Rozwijanie słownictwa i wzbogacanie wiedzy.
 4. Stworzenie możliwości do posługiwania się symbolami wykorzystywanymi w komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
 5. Budowanie poczucia sprawstwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

i wiele innych...

Zachęcamy do wspólnego czytania uczestniczącego w formie online. Pod linkiem książeczka pt. „Szukamy wiosny”, bedąca autorskim opracowaniem p. Iwony Ropiak i p. Justyny Trochimczuk.

https://docs.google.com/presentation/d/1crcWqD3qcdHnKJz4ova0P_wGiLb8YoF_/edit#slide=id.p1

Projekt edukacyjny "Chcę się komunikować"

Dodano: 29.04.2022

W ramach projektu Chce się komunikować w miesiącu marcu odwiedziliśmy miejsca kultury tj. muzeum, operę, teatr, wystawę obrazów.

W miesiącu kwietniu sklep zoologiczny. Chłopcy za pomocą symboli PCS używali zwrotów grzecznościowych oraz komunikowali się ze sprzedawcą. Cel osiągnięty - zakupiliśmy pokarm dla naszych szkolnych rybek.

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry