• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Krótka charakterystyka szkoły

 • Napisane przez: Ewa Wnorowska - Kucharska

Od 1 września 2017 r . Jesteśmy Zespołem Placówek Szkolno - Wychowawczych w skład którego wchodzi:

 • Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna w Białymstoku i
 • Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku.

ZPS- W to szkoła zajmująca się całościową edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 7-21 lat oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 - 25 lat  i  z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 24 roku życia. Nabór odbywa się przez cały rok. 

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowej nr 35 Specjalna w Białymstoku

 • klasy dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku 

 • grupy dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i grupy ze sprzężeniami

Obejmujemy również nauczaniem indywidualnym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego w domu rodzinnym.

Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Budynek przy ul. Krakowskiej 19 to główna siedziba Szkoły. Uczęszczają tutaj dzieci i młodzież mieszkająca na terenie miasta Białegostoku i okolic. Druga część naszej szkoły mieści się w budynku należącym do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203. Uczęszczają tutaj dzieci i młodzież mieszkająca w DPS-ie.

Aby dziecko mogło być nauczane w naszej placówce konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w Białymstoku są to dwie placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Mazowiecka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Piotrkowska).

Historia „Naszej Szkoły” to 35 lat tradycji, to miejsce, w którym nasi podopieczni otoczeni są przyjazną domową atmosferą, to miejsce gdzie mogą się rozwijać i rehabilitować.

Mocną stroną szkoły jest:

 • zaangażowana i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna o różnorakich specjalnościach,
 • sale lekcyjne dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów,
 • sale terapeutyczne – integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, gabinet logopedyczny (EEG Biofeedback), pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa,
 • świetlica szkolna,
 • stołówka szkolna w której można zjeść tanie i smaczne obiady,
 • realizacja prozdrowotnych programów „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”,
 • lokalizacja szkoły w centrum miasta, położona wśród starych drzew z dala od zgiełku ulicznego,
 • nowoczesne boisko szkolne i duży plac zabaw, 
 • dostosowany budynek szkoły do osób niepełnosprawnych (winda i podjazdy).

Rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologa szkolnego, logopedy, rehabilitanta i pielęgniarki szkolnej.

Nauczycielka religii przygotowuje uczniów, także tych z głębokimi niepełnosprawnościami, do przyjęcia sakramentów i organizuje wybrane uroczystości religijne np. drogę krzyżową, wigilię .

W swojej pracy wykorzystujemy innowacyjne formy i metody pracy, które wymagają odpowiednich środków dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

W szkole prowadzone są zajęcia terapeutyczne takie jak:

 • gimnastyka korekcyjna,
 • integracja sensoryczna,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • zajęcia z komputerem,
 • terapia EEG Biofeetback,
 • logopedia i komunikacja alternatywna .

Prężnie działają koła zainteresowań między innymi:

 • koło przyrodnicze,
 • grupa teatralna ,Razem możemy więcej"
 • zespół muzyczny „ETNO - FOLK”,
 • sekcja sportowa „Delfin” Olimpiad Specjalnych,
 • 137 Białostocka Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Zielone Ludki” oraz "Białe łabędzie"

Szkoła organizuje wiele imprez i wyjazdów dzięki, którym uczniowie mają okazję 

w pełni integrować się ze środowiskiem lokalnym. Do głównych przedsięwzięć tego typu należą coroczne Festyny Rodzinne.

Nasi uczniowie są laureatami konkursów muzycznych, plastycznych na szczeblu międzyszkolnym i regionalnym czy ogólnopolskim.

W ramach Olimpiad Specjalnych zawodnicy Sekcji „Delfin” uczestniczą w zawodach na terenie kraju i zagranicą oraz w corocznych treningach rehabilitacyjnych takich jak: nauka pływania, łyżwiarstwo i hipoterapia.

Nową inicjatywą szkoły jest „Grupa wsparcia”, w ramach której realizowany jest projekt „Godziny dla rodziny”. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców  na dodatkowe zajęcia dla dzieci w dni wolne od pracy. Zajęcia mają charakter opiekuńczo- wychowawczy i rekreacyjny. Również rodzice naszych uczniów mają możliwość raz w miesiącu w sobotnie przedpołudnie spotkać się oraz wymienić doświadczeniami.

Szkoła systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami, które wspomagają i wspierają działalność są to miedzy innymi: Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie , PTTK oddział. Białystok, Miejska Komenda Policji, Fundacja Dr Clown, Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Przedsiębiorstwo Dom Książki także Wolontariatem . Dzięki naszym darczyńcom możemy urzeczywistniać marzenia naszych uczniów i ich rodziców.

Placówką zarządza Dyrektor mgr Anna Małgorzata Samborska

Współpracujemy

 • Erasmus+
 • Fundacja Drzewo i Jutro
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • Leroy Merlin
 • Chronimy Dzieci
 • Fundacja Sedeka
 • Olimpiady Specjalne
 • Szkoła Współpracy
 • Stowarzyszenie RMW

  © Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Powrót do góry